BREEAM-NL ; waar hebben we het dan over?

Met BREEAM-NL kunnen we de duurzaamheidprestatie van gebouwen beoordelen, een korte toelichting:
Er zijn verschillende instrumenten en keurmerken om vastgoed te monitoren en te beoordelen op de duurzaamheidprestaties.
De belangrijkste in Nederland zijn BREEAM-NL, GPR Gebouw, GREENCALC+, EPC en LEED.

BREEAM-NL is in Nederland de beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen.
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). Deze methode omvat verschillende keurmerken.
Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. Het meest recente keurmerk is BREEAM-NL Sloop & Demontage. Dit is een keurmerk voor sloopprojecten.

Met de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie & BREEAM-NL In-Use wordt een gebouw beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.
Zie hieronder de 9 categorieën:

BREEAM-NL : BREEAM categorieën

BREEAM-NL : beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen.

Gezondheid.
Het onderwerp ‘gezondheid’ is een zeer belangrijk onderdeel van het keurmerk. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. Gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

Dutch Green Building Council.
BREEAM-NL wordt in Nederland beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.
De Dutch Green Building Council is een organisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld.
Gezamenlijk streven zij naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Voordelen van BREEAM-NL:
Maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk,
Beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte,
Gebouw heeft aantoonbaar meer waarde,
Kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL),
Gebouw kan u operationele kosten reduceren,
Gebouw is beter voor productiviteit en gezondheid
Uw gebouw is voorbereid op de toekomst.

Een volgende keer zal dieper worden ingegaan op één van de 4 verschillende BREEAM-NL keurmerken.

Bron: BREEAM-NLBRE.

Deloitte-Amsterdam

Recommended Posts

Leave a Comment