Duurzaam Vastgoed Beheer; blije huurders.

Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers.
Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw of een bestaand gebouw gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huurtarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.

Duurzaam Vastgoed Beheer; waar hebben we het dan over?
Kort gezegd: onroerend goed zowel technisch als commercieel duurzaam beheren.
Het doel is om het gebouw in zijn gebruiksfase te managen waarbij de duurzaamheidsprestaties continue worden gemonitord en verbeterd. Denk aan: het binnenklimaat verbeteren, besparen op de energiekosten én voldoen aan de wet Milieubeheer.

Van de gebouwfasen is ‘Beheer en onderhoud’ de langstdurende fase.
Dan is het wel zo slim om een gebouw duurzaam te beheren. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden en criteria om aan te toetsen. Wij houden het hierbij de BREEAM-NL in USE methode om de blog niet te lang te houden. Met de BREEAM-NL in USE methode kan je de prestaties van het gebouw, het building-management en het organisatie deel toetsen. BREEAM-NL In-Use is opgedeeld in 3 hoofdonderdelen, te weten:

1.  Asset :  de inherente eigenschappen van het gebouw op basis van haar gebouwde vorm, constructie en installaties. Het onderdeel ‘asset’ gaat over de duurzame prestaties van het gebouw.

2.  Beheer (Building Management) :  dit gaat over hoe duurzaam het gebouw wordt beheerd. Het management beleid, procedures en de praktijk met betrekking tot de werking van het gebouw, de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2 en afvalproductie.

3.  Gebruik (Occupier Management) :  bij dit onderdeel wordt gekeken naar het duurzame gebruik van het gebouw. Het inzicht in en de uitvoering van het beleid, de procedures en de praktijk; personeel inzet, en het leveren van de belangrijkste output gegevens van de gebruiker.

Uit eigen onderzoek blijken de duurzaamheidsaspecten ‘een verbetering van de gezondheid en comfort van de medewerkers’ en ‘verlaging van het energieverbruik’ de aspecten te zijn die met kop en schouder boven de rest van de duurzaamheidsaspecten uitsteken.
Een zeer goed management beleid zal tot verbetering van gezondheid en comfort leiden. En een Energiebeleid zal uiteindelijk leiden tot een verlaging van energieverbruik. Energiebeleid begint bij energiebeheer: meten en registreren. Dit kan uitgebreid worden tot een compleet energiezorgsysteem zoals Energiebeheer & Energiezorg. Met energiebeheer houdt u het energieverbruik onder controle door de verschillende energiestromen periodiek te meten, te registreren en te bewaken. Zo worden afwijkingen in het verbruik zichtbaar en kunt u maatregelen nemen om eventuele problemen op te lossen. Energiezorg is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen die het gebruik van energie zo efficiënt mogelijk maken. Een planmatige aanpak helpt u om dit in de organisatie te verankeren.

Steeds meer aandacht voor duurzaamheid.
Wat je ziet is dat steeds meer Nederlandse vastgoedfondsen aandacht besteden aan duurzaamheid.
Zie bijvoorbeeld Triodos Vastgoedfonds
Waarom investeert Achmea in duurzaam vastgoed?
Duurzaam vastgoed wordt de standaard.
Daarom is het ook logisch dat duurzaam vastgoed ook duurzaam beheerd wordt.

Duurzaam Vastgoed Beheer door Kernwaarde Groen

Duurzaam Vastgoed Beheer door Kernwaarde Groen

Duurzaam Vastgoed Beheer heeft voor eigenaren en gebruikers grote voordelen zoals:

  • lagere exploitatielasten
  • een zichtbare besparing op de energiekosten
  • een waardevaster gebouw
  • een prettiger verblijf- en werkklimaat
  • een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
  • subsidie voor duurzame investeringen
  • levensduurverlenging van het gebouw
  • imago- of identiteitsverbetering
  • gebruikers zijn meer tevreden.

Dus ja ! Duurzaam Vastgoed Beheer is aantrekkelijk voor zowel eigenaar als gebruiker. Gebruikers zijn meer tevreden, we hebben het dan over blije huurders. En een blije huurder is altijd bereid iets meer aan huur te betalen. Meer huur betekent meer rendement en meer rendement is altijd goed voor de eigenaar van het vastgoed.

Ben je het met me eens dan hoor ik het graag? Ben je het niet met me eens hoor ik het ook heel graag? En als je nog vragen of advies nodig heb? Neem dan contact met mij op. Ik vind het leuk om je te helpen.

Robert Sengers  –  Kernwaarde Groen
Vastgoed & duurzaamheid expert
Hou van…..   Energieneutraal  |  Duurzaam  |  Transformeren  |  GoPro  |  Vastgoed beheer |  YouTube

 

Bronnen o.a.:
– Duurzame huisvesting “De meerwaarde voor de kantoorgebruiker” van Kernwaarde Groen dd. 7 oktober 2014.
– Occupier Special Sustainability 2013 van JonesLangLaSalle.
– Energiek vastgoed van ING dd. 19 maart 2015.

ING energiek vastgoed

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment