Energielabel voor utiliteitsbouw verplicht vanaf 1 juli 2015

Het Energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Wat is het Energielabel?  Het Energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het Energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een Energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het Energielabel ook wel ‘NL-EPBD procescertificaat’ genoemd.

Wat als er geen Energielabel is?  Per 1 juli 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de Energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het Energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw (utiliteitsbouw). De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een Energielabel hebben?

  • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
  • overheidsgebouwen
  • horecagebouwen
  • kantoorgebouwen (zoals banken)
  • bedrijfsverzamelgebouwen
  • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
  • onderwijsgebouwen
  • sportgebouwen
  • winkels (zoals supermarkten)

De gewijzigde regelgeving is te lezen op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. En meer is te lezen over het Energielabel utiliteitsbouw op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energielabel Utiliteit Zuidas Kernwaarde Groen

Energielabel utiliteitsbouw

Energielabel in publieke gebouwen.
Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.
Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Naar verwachting wordt per 1 juli 2015 de grens verlaagd naar 250 m². Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). Bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

Wat moet ik ophangen en waar?
Hang het voorblad van het energielabel op een zichtbare plek. Binnen, op circa 1,80 meter hoog, met onbelemmerd zicht. Dus bijvoorbeeld niet achter een plant.

Recommended Posts

Leave a Comment