Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren op DGBC congres

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren is een belangrijk onderwerp.

Health, Wellbeing & Productivity in Offices

Eerder publiceerde de World Green Building Council het rapport ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices’ over de impact van gezonde gebouwen op welzijn, productiviteit en gezondheid van gebouwgebruikers.

Op donderdag 10 maart 2016 is er het DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving in Amsterdam. Met o.a. Bram Adema, Carol Lemmens, Ferdi Licher en Jan van Setten. En in november van dit jaar het DGBC Congres Gezonde Gebouwen.

Onze economie verandert. Lineaire modellen maken plaats voor circulaire. Dutch Green Building Council (DGBC) wil een substantiële bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie en een gebouwde omgeving creëren waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken en waarin op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grondstoffen en schaarste. Deze transitie vindt momenteel volop plaats. Echter, bij deze transitie stuiten we ook op een aantal vraagstukken / dilemma’s.

Om een overzicht te geven wat er gaande is binnen de gebouwde omgeving op het gebied van circulaire economie en om gezamenlijk de inhoudelijke vraagstukken op te gaan lossen, organiseert DGBC het DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving op donderdag 10 maart. Het startpunt om samen met alle DGBC participanten in 2016 diverse circulaire vraagstukken te verkennen en vanuit het brede DGBC Netwerk op zoek te gaan naar oplossingen.

Zie ik je op het congres van de Dutch Green Building Council ?
Neem gerust contact met mij op om af te spreken.

Robert Sengers | Vastgoed & BREEAM-NL In-Use expert
via e-mail of +31 620418051
Volg me op Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste trends en nieuws !

Recommended Posts

Leave a Comment