Hoe kunnen we het gebruik van BREEAM In-Use verbeteren?

BREEAM-NL In-Use is, als het gaat om de gebouwde omgeving te verduurzamen, een heel bruikbaar instrument. Ook kan je heel goed met de BREEAM-NL IN-Use; Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in kantoren verbeteren. Zowel vastgoedeigenaren, maar ook huurders, werken graag met dit onafhankelijke keurmerk voor duurzaamheid. Binnen de bouwwereld heeft BREEAM-NL dan ook afgelopen jaren een behoorlijke status en reputatie opgebouwd.

BREEAM-NL Nieuwbouw is zeer succesvol
Bij nieuwbouw wordt volgens het Dutch Green Building Council voor 80% van de nieuwe kantoren BREEAM-NL toegepast. Maar als het gaat om bestaande bouw, is BREEAM-NL nog niet zo succesvol. Want van de circa 15.440 bestaande kantoorgebouwen in Nederland is slechts 0,4% gecertificeerd met BREEAM-NL In Use. Dat kan beter. Als we deze getallen nu eens omdraaien, betekent dit een flinke uitdaging: 99,6% is nog niet gecertificeerd. De terechte vraag: Hoe kunnen we dat verbeteren? En om die vraag te kunnen beantwoorden: Waarom wordt BREEAM-NL In Use nog (te) weinig gebruikt?

BREEAM-NL In Use mag meer worden toegepast!
Niet alleen ik heb deze vragen. Ook Sannie Verweij van Sannie Verweij Advies. Samen hebben we voor deze vragen een onderzoeksvoorstel geschreven met als titel: de BREEAM-Uitdaging.

Commitment van de markt
Om deze BREEAM Uitdaging mogelijk te maken vragen wij een aanmoedigingsbijdrage. Deze bijdrage is niet alleen een garantie voor voldoende draagvlak binnen de bouwwereld voor dit onderzoek, maar ook willen we vliegwiel aanzwengelen voor verdere verduurzaming.

Opzet van de BREEAM Uitdaging
Het onderzoeksvoorstel bestaat uit twee fases: een haalbaarheidsstudie en een diepteonderzoek. De haalbaarheidsstudie is een verkenning en geeft globaal antwoord op de eerste vraag. Indien nodig gaan we verder met een diepteonderzoek. Deze fase gaat veel verder en geeft concrete handvatten aan marktpartijen voor het makkelijker realiseren van BREEAM-NL Nieuwbouw naar BREEAM-NL in Use.

fasering BREEAM Uitdaging

fasering BREEAM Uitdaging

Doe ook mee met de BREEAM Uitdaging
Voor de BREEAM Uitdaging is een speciale webpagina gemaakt met meer informatie. Op deze pagina staan de ‘5 meest gestelde vragen’, en kun je ook ons onderzoeksvoorstel downloaden. Als je vragen hebt, nog meer wil weten of gewoon direct mee wil doen, neem dan contact op met mij of Sannie.

Onze gegevens:
Robert Sengers: tel. 06 204 18 051 of robert@kernwaardegroen.nl
Sannie Verweij: tel. 06 221 51 175 of info@sannieverweij.nl

 

Recommended Posts

Leave a Comment