Cross Towers

BALANS TUSSEN EIGENAAR EN GEBRUIKER

De uitdaging: Een aantal jaren geleden zijn wij gevraagd door ING Real Estate om een aantal hardnekkige problemen op te lossen. Vanaf de oplevering in 2007 was het de hoofdaannemer nog niet gelukt een aantal vrij complexe bouwkundige en installatie problemen op te lossen.

Onze waarde: In 2011 zijn we aangevangen met het adviseren van onze opdrachtgever ING Real Estate. Direct zijn we aangevangen met het nemen van een aantal maatregelen om de klant EY (Ernst&Young) te helpen. Het belangrijkste voor ons was om te zorgen voor een blije huurder. Dit is uiteindelijk gelukt door verregaande bouwtechnische maatregelen te realiseren welke recent zijn afgerond.

Opdrachtgever: CBRE Global Investors (voorheen ING Real Estate)
Locatie: Amsterdam