Wij houden het graag simpel

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Kernwaarde Groen heeft zich gespecialiseerd in BREEAM-NL In-Use. Met de BREEAM-NL In-Use kunnen we de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw (Asset) beoordelen. We houden van duidelijkheid. Om het makkelijk te maken voor je als opdrachtgever kan je kiezen uit drie producten en dit voor een vaste prijs.

 • Beoordelen van:
 • Gezondheid
 • Energie
 • Transport
 • Water
 • Materialen
 • Afval
 • Landgebruik & Ecologie
 • Vervuiling
 • Quickscan Beoordeling
 • Uitgebreide rapportage
 • Advies ambitieniveau
 • Registreren project
 • Advies verbetering BREEAM score
 • Certificeren project *
 • Subsidie check
 • Quickscan
  1500
  • Beoordelen van:
  • Gezondheid
  • Energie
  • Transport
  • Water
  • Materialen
  • Afval
  • Landgebruik & Ecologie
  • Vervuiling
  • Quickscan Beoordeling
  • Uitgebreide rapportage
  • Advies ambitieniveau
  • KPI’s en Benchmark
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanleveren documenten
   voor verbeteren gebouw

  • Subsidie check en advies
 • Pro
  4850
  • Beoordelen van:
  • Gezondheid 
  • Energie 
  • Transport 
  • Water 
  • Materialen 
  • Afval 
  • Landgebruik & Ecologie 
  • Vervuiling 
  • Quickscan Beoordeling 
  • Uitgebreide rapportage 
  • Advies ambitieniveau 
  • KPI’s en Benchmark 
  • Haalbaarheidsonderzoek 
  • Aanleveren documenten voor verbeteren gebouw 
  • Subsidie check en advies 

*Kosten voor certificering voor DGBC en Assessor

In deze prijsopgave zijn uitsluitend de kosten voor de begeleiding door onze BREEAM-NL Expert opgenomen.

Overige certificeringskosten, zoals inzet van een Assessor, kosten DGBC zijn geen onderdeel van deze prijsopgave. Om de onafhankelijkheid te waarborgen worden deze kosten door u direct met de Assessor en de DGBC verrekend. Deze kosten staan hieronder vermeld:

Kosten voor certificering voor rekening van opdrachtgever aan Dutch Green Building Council: BREEAM-NL In-Use Certificering € 2.075,- excl. BTW. (Niet-Participant) Kosten voor certificering voor rekening van opdrachtgever aan Assessor (afhankelijk van ambitiescore): € 3.500,- excl. BTW.

Energielabel en Energieprestatie Advies

Een Energielabel Utiliteit (EPA U) laat de energieprestatie van het gebouw zien.

Een Energieprestatie Advies (incl. maatwerkadvies) maakt inzichtelijk met welke maatregelen de energieprestatie van uw gebouw wordt verbeterd. In een duidelijk document ziet u wat de huidige situatie is, worden maatregelen voorgesteld die de energieprestaties verbeteren, inclusief investeringskosten, terugverdientijden en opbrengsten.

Wij raden u altijd aan om een Energielabel en Energieprestatie Advies te laten opstellen aangezien u daarmee punten scoort met de BREEAM certificering.

Voor het verbeteren van de energie-efficiency d.m.v. een energieadvies en/of Energieprestatie Advies (incl maatwerkadvies) komen de kosten hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor EIA. En kan u een fiscaal voordeel hebben.

Vaste prijzen Energieprestatie Advies voor kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen:
0 tot 1.000 m2                € 1.950
1.000 tot 2.500 m2        € 2.500
2.500 tot 5.000 m2        € 3.050
5.000 tot 10.000 m2      € 3.900

Alle prijzen zijn excl. BTW.

Ons Energieprestatie Advies is een uitgebreide rapportage met:

 • Het energieprestatiecertificaat (Energielabel);
 • De huidige energetische staat van het gebouw;
 • Een lijst van technische en organisatorische verbetermaatregelen;
 • Een analyse van de instellingen van de klimaatinstallaties;
 • Een prognose van het toekomstige energiegebruik;
 • De te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen;
 • De investeringen en terugverdientijden van de maatregelen;
 • Een visie op de uitvoerbaarheid van de maatregelen, toegespitst op uw organisatie;
 • Cijfers over de jaarlijkse energiebesparing;
 • Cijfers over de te behalen CO2-reductie;
 • Cijfers over de eventuele invloed op andere milieuaspecten;
 • Ondersteuning bij de voorschriften in Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer).

Aanpak Gezonde Werkomgeving

De WELL Building Standard is de eerste gebouw certificering die zich volledig richt op de gebruiker. Middels 7 concepten onderverdeeld in 100 features wordt de gehele organisatie aan het denken gezet over gezondheid en welzijn: hoe gezond is het gebouw zelf? Hoe gezond is onze werkplekinrichting? Welk beleid is er voor werknemer? Kernwaarde Groen is gespecialiseerd in de WELL Building Standard. Wij vinden de WELL Building Standard een uitstekend middel om aan de gang te gaan met gezondheid en welzijn, of je nu voor een certificering wil gaan, de haalbaarheid ervan wil onderzoeken of alleen wil weten waar je staat. We houden van duidelijkheid. Om het makkelijk te maken voor je als opdrachtgever kan je kiezen uit drie producten en dit voor een vaste prijs.