Stroomleveranciers: voorlopers, volgers en vervuilers.

Voorlopers werken actief mee aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.  Is dit interessant voor de BREEAM-NL In-Use?

Vandaag is het “Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers” gepubliceerd.
Samengesteld door Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE.
Het onderzoek richt zich op de duurzaamheid van elektriciteit en verkent in welke mate de Nederlandse stroomleveranciers hier in positieve of negatieve zin aan bijdragen. Het doel van het onderzoek is om particuliere en klein zakelijke afnemers inzicht te geven in de duurzaamheid van hun stroomleverancier en om de transparantie in de elektriciteitsmarkt te vergroten.

De meest duurzame stroomleveranciers van 2015 zijn:
– Pure Energie van Raedthuys;
– Duurzame Energie Unie;
– Qurrent.
– Vandebron.

Zij werden beoordeeld met het eindcijfer negen of hoger.
Deze bedrijven leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland (deels ook zonnestroom). Maar ook Vandebron, HVC Energie, Greenchoice, Kas energie en Eneco horen bij de voorlopers. Enkele van deze groene stroomleveranciers leveren ook stroom Grootzakelijk. Dus ook echt groene stroom is makkelijk in te kopen voor de gebouwde omgeving.

Voorlopers stroomleveranciers

Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers

Marktaandeel reuzen
De vijf energiereuzen bezitten in Nederland een marktaandeel tussen 75 en 80% en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. Als deze bedrijven willen stijgen in de ranking, doen ze er slim aan om te kiezen voor energie uit zon, wind en duurzaam gecertificeerde biomassa. Ook energie uit gascentrales wordt als voldoende duurzaam beoordeeld.

Minder duurzaam
Huh? Het onderzoek laat zien; in 2014 zijn er in Nederland meer kolen verstookt voor de elektriciteitsproductie dan in 2013. De Nederlandse handelsmix is een stuk grijzer geworden. Geconstateerd wordt dat de Nederlandse stroomleveranciers minder duurzaam zijn geworden. Het gemiddelde eindcijfer zakte van 5,7 naar 5,5. De stroomleveranciers en hun moederbedrijven zijn minder gaan investeren in nieuwe stroomopwekking. Dit geldt voor investeringen in kolen- en gascentrales, maar ook voor investeringen in windenergie.

De gebouwde omgeving veroorzaakt 35% van het totale energieverbruik.
Het terugdringen van dat energiegebruik helpt bedrijven kosten te besparen, creëert werkgelegenheid, verbetert de concurrentiekracht en laat de CO2 uitstoot dalen. De aandacht voor energiebesparing binnen vastgoed vormt ook een opstap richting circulaire bedrijfsmodellen. Daarin staan het beperken van de energiebehoefte in gebouwen, de overschakeling op hernieuwbare energie en het laten terugkeren van grondstoffen in de keten centraal. Voorlopig is onze gebouwde omgeving nog niet Energie Neutraal. Dus als we dan stroom gebruiken laten we dan in ieder geval duurzame stroom gebruiken. Duurzame stroom is voornamelijk afkomstig van wind, zon en kleinschalige waterkracht. Zowel de Vastgoedbelegger, eigenaar van gebouwen, als de Gebruiker, huurder van een gebouw, kunnen een duurzame bijdrage leveren door het inkopen van groene (grootzakelijke) stroom.
Ook de BREEAM-NL In-Use, Keurmerk voor duurzaam vastgoed, honoreert “Inkoop van groene stroom” (ENE101) voor meer dan 80 % uit Nederland met 10 punten.  Dus interessant voor de BREEAM-NL In-Use.

Wie zelf wil meewerken aan de transitie naar een duurzame energievoorziening kiest voor een 100% duurzaam stroomproduct van één van de Voorlopers uit de ranking in het onderzoek.

Ben je benieuwd wat “Inkoop van groene stroom” & BREEAM-NL In-Use voor jouw gebouw kan betekenen?
Als je nog vragen of advies nodig heb? Neem dan gerust contact met mij op.
Robert Sengers | Vastgoed & duurzaamheid expert
via robert@kernwaardegroen.nl of +31 620418051

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste trends en nieuws !

Bron:
Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers is een gezamenlijke uitgave van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace, HIVOS, Wereld Natuur Fonds en WISE.

Recommended Posts

Leave a Comment