Wie levert de groenste stroom ? Echt groene stroom !

Wie levert er echt groene stroom ?
Aangezien we graag een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn we ook eens gaan kijken naar “groene” energieleveranciers.
Wat bleek; veel energieleveranciers schermen met groene stroom maar leveren niet echte groene stroom.
Toelichting: grijze stroom wordt in Nederland als groen verkocht d.m.v. Garanties van Oorsprong (GvOs). Het tekort aan groene stroom in Nederland wordt dus opgevangen door GvO’s uit het buitenland te kopen.

Inleiding:
Sinds kort heb ik een BMW i3 (zonder Range Extender). Dus 100% elektrisch.
Daarbij heb ik een BMW i Wallbox Pure, een laadstation voor thuis, waarmee ik mijn BMW i3 snel kan  opladen. Ik heb gekozen voor de BMW i3 vanwege de duurzaamheid bij de productie, 95% van de toegepaste materialen is recyclebaar en de BMW is zeer duurzaam in het dagelijkse gebruik.

BMWi3 Kernwaarde Groen | Blog groene stroom

Dus ik ben op zoek gegaan naar de groenste stroomleveranciers……

Op het internet zijn gelukkig een aantal duidelijke onderzoeken te vinden over dit onderwerp.
De Consumentenbond onderzocht dit samen met Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu.

Onderzoek Wie levert de groenste stroom ?
Op de site van Natuur & Milieu is het volledige onderzoek te lezen. Een paar punten haal ik er uit:

“In het onderzoek is gekeken naar de duurzaamheid van:
– de geproduceerde of ingekochte stroom;
– de verkoop van stroom aan eindgebruikers;
– het investeringsbeleid.

Voor elk van deze onderdelen kunnen leveranciers kiezen uit veel verschillende brandstoffen en technieken van stroomopwekking. Voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening maakt het veel uit welke keuzes worden gemaakt.

Fossiele brandstoffen zoals gas en vooral kolen spelen een grote rol in vervuiling en klimaatverandering. Ook raken ze een keer op (vooral gas). Kernenergie zien we vanwege de risico’s en het afvalprobleem niet als duurzaam. Ook deze energiebron is trouwens niet onbeperkt voorradig.

De duurzaamste leveranciers
Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen.
De duurzaamste energiebedrijven zijn:
Raedthuys Pure Energie;
Windunie;
Qurrent;
Huismerk Energie.

Stroomsterren | Blog groene stroom

Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland (Raedthuys levert ook deels zonnestroom). Greenchoice, HVC Energie, Eneco, Kas energie en Innova scoren ook voldoende in ons onderzoek.

Investeringsbeleid
Voor een groene energievoorziening in de toekomst is het nodig om te investeren in duurzame productiecapaciteit. Er is verschil tussen leveranciers die zelf stroom produceren en leveranciers die dit niet doen.
Leveranciers zonder eigen productiecapaciteit kunnen (een deel van) de stroom die ze verkopen met langetermijncontracten inkopen bij bijvoorbeeld een windpark. Zo’n contract biedt financiële zekerheid aan de stroomproducent.
Leveranciers die zelf stroom produceren, investeren ook in nieuwe productiecapaciteit. Maar de mate waarin geld in duurzame bronnen wordt gestoken, verschilt. We kijken hierbij ook naar desinvesterigen: het ontmantelen of verkopen van energiecentrales.

Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Eneco investeert onder meer veel in windenergie.”

Ter info; Bij enkele van de Groenste stroomleveranciers kan je ook zakelijk groene stroom afnemen.

Heb ik nu groene stroom ?!

Zelf ben ik 9 februari 2015 over gestapt naar Qurrent. Belangrijkste reden voor mij is natuurlijk 100% groene energie. Daarbij heeft Qurrent een heel duidelijke website en helder uitgelegd hoe het allemaal werkt.

Inmiddels kan ik mijn 100% elektrische BMWi3 opladen met 100% groene stroom zodat ik ook een kleine bijdrage lever aan het verduurzamen van onze omgeving :-)

Bron vermelding : Natuur & Milieu

Recommended Posts

Leave a Comment