Wat!? 200.000 woningen en 6,7 miljoen m2 kantoren per jaar !?

 In Blog

“We staan aan de vooravond van een grote verbouwing” las ik in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.
Vers van de pers van Ed Nijpels.

Wat betreft het Klimaatakkoord beperk ik mij tot de “Gebouwde omgeving”.
Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden.
Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 woningen per jaar zitten.
In dat geval kunnen we in 2030 gezamenlijk 3,4 Mton minder CO2 uitstoten dan in het referentiescenario.

En dat betekent elk jaar 6,7 miljoen m2 kantoren aanpakken tot 2030 om het eerste doel van 50% energiereductie te halen.

Klimaat akkoord Kernwaarde Groen

Het klimaatakkoord

“Wat!? 200.000 woningen en 6,7 miljoen m2 kantoren per jaar !?”
Dat is niet weinig en dan druk ik mij nog voorzichtig uit.
En de DGBC zegt dan ook; “Nú al concreet aan de slag om straks de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen?
Hoe langer je wacht, hoe nijpender het capaciteitsgebrek wordt, hoe groter de prijsstijgingen, hoe groter de kans op een rentestijging en hoe slechter de financierbaarheid van het gebouw wordt. Denk ook aan de huurder die in het kantoor zit. Nu oplossingen verzinnen om die klaar te hebben als straks zijn huurtermijn afloopt, is noodzakelijk.”

‘Parijs’ biedt kansen aan externe partijen om businesscases te bedenken waardoor het energieverbruik van een kantoorgebouw vermindert. Nu al geldt de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Die verplicht een kantooreigenaar een investering in energiereductie te doen als de terugverdientijd minder dan vijf jaar bedraagt.

Wat!? 200.000 woningen en 6,7 miljoen m2 kantoren per jaar !? Click to Tweet

CO2-reductie in de gebouwde omgeving.
Het Klimaatakkoord van Parijs is voor DGBC aanleiding geweest een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen.
Het verduurzamen en de CO2-reductie in de gebouwde omgeving verloopt op dit moment nog erg traag.
Een paar van de belangrijkste redenen hiervoor:

  • De gebouwde omgeving is complex, met per locatie en gebouw een groot aantal stakeholders.
    Beleggers, banken, beheerders, installateurs, huurder: allen hebben ze een rol in het verlagen van het energiegebruik. Dat maakt besluitvorming en businesscases lastig.
  • Onzekerheid. De kantorenmarkt kent grote overschotten. Bedrijventerreinen staan leeg. Er is steeds meer flexwerken. Huurcontracten worden korter. Dit vormt al met al geen goede uitgangspositie voor het treffen van maatregelen, zelfs niet met een korte terugverdientijd.
  • De veelheid aan opties. Zoals de schil van het gebouw, de installatie, de apparatuur, het gedrag:
    allen bepalen ze het energiegebruik en op alle fronten zijn besparingen mogelijk.
  • Wetgeving is complex en data te gedifferentieerd. Er is steeds meer wetgeving voor de bestaande bouw.
  • Er is maatwerk nodig. Gebouwen verschillen, qua functie, locatie, ouderdom, de omstandigheden van huurders etc. Dat maakt dat er geen one-size-fits-all mogelijk is, zeker niet bij hoge ambities.
Paris Proof Kernwaarde Groen

Foto van Pascal Weiland

Meer is te lezen in de publicaties van de DGBC over ParisProof.
Paris Proof is ook het thema van Dutch Green Building Week in 2018.

Uitnodiging
Dus we nodigen iedereen uit om samen na te denken hoe we de doelstellingen kunnen bereiken.
En om binnenkort concreet te gaan beginnnen.
In de Dutch Green Building Week van 24 t/m 28 september kan je aanhaken en meer te weten te komen over het klimaat akkoord en Paris Proof.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

Recommended Posts