BENG Groen? Ben je gek!

 In Blog

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de BENG-eisen van toepassing zijn. Na 2020 is het wettelijk verplicht om (bijna) energie-neutraal te bouwen, BENG dus. De energieprestaties zullen worden uitgedrukt in drie indicatoren:

  1.  de energiebehoefte;
  2.  het primaire fossiel energiegebruik, en;
  3.  het aandeel hernieuwbare energie.

Bijna Energie Neutraal

Bijna energie neutraal wil zeggen dat over een jaar gemeten de energie per saldo nul is voor het zogenaamde gebouw gebonden energiegebruik. Per saldo betekent dat wat je in de winter nodig hebt, kunt compenseren met duurzame opwekking in de zomer. Om het verschil tussen verbruik in de winter en opwek in de zomer zo klein mogelijk te houden, is het verstandig de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk te houden, in de eerste plaats door goede isolatie. Met gebouw gebonden energie wordt alle energie bedoeld die nodig is voor installaties, zoals verwarming, koeling en verlichting. Het gebruikers gebonden energie verbruik, zoals computers, kopieerapparaten en printers, worden bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) vanuit de Europese Unie omschrijft ‘bijna’ als: enige vrijheid voor ieder lidstaat om een harde eis vast te stellen. Vrij vertaald: iedere Europese Lidstaat mag zelf bepalen waar ze de norm van ‘’bijna’’ energie-neutraal leggen. De gebruiker wordt compleet buiten beschouwing gelaten. Een gebouw kan als BENG worden gedefinieerd, terwijl computers, printers en andere apparatuur de gehele dag door aan mogen staan, energie mogen misbruiken en van enige efficiëntie of duurzame gedachtegang bij de gebruikers geen sprake hoeft te zijn. Het is een maatstaf waarin we uitgaan van het minimale, een minimale eis die iedereen moet kunnen behalen. Zodat we onszelf uiteindelijk op de borst kunnen kloppen en stellen dat we ‘’goed bezig zijn’’.

Een druppel op een gloeiende plaat

Dit BENG-eisen pakket is alleen gericht op nieuwbouw, nieuwe vierkante kantoormeters toegevoegd aan de huidige markt. Wat mij betreft een druppel op een gloeiende plaat. Door het strengere beleid op de nieuwbouwmarkt zullen er de komende periode aanzienlijk minder vierkante kantoormeters aan de markt worden toegevoegd door nieuwe opleveringen. In het aanbod van 2017 beslaat nog slechts 2% een nieuwbouwkantoor, terwijl dit in 2008 nog 14% was (Dynamis, 2017). 2% van de markt komt in aanmerking om ‘’bijna’’ energie neutraal te worden, maar dan wel met minimale maatregelen. We hebben daarnaast een kantoorvoorraad van 43.000.000 m2 die niet eens voldoet aan de wet en regelgeving die eraan komt in 2023 (EIB, 2016). De eis lig op tafel in 2023 alle kantoren op minimaal een energielabel C te hebben; kantoren met een slechter label moeten worden verbeterd voordat ze opnieuw verhuurd of verkocht mogen worden. Maar liefst 53% van de huidige voorraad voldoet hier dus niet aan.

Daarnaast is het zichtbaar dat het aantal verstrekte bouwvergunningen ten behoeve van nieuwe kantoorruimte in 2016 naar een dieptepunt is gedaald. In 2016 is voor circa 160.000 m2 kantoorruimte een vergunning verstrekt. Ter vergelijking, in 2008 was dit aantal 8 keer zo hoog, in 2010 nog 4 keer zo hoog. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat kwaliteitstoevoegingen de komende tijd hoofdzakelijk voort zou moeten komen uit renovaties in de bestaande voorraad. Juist in die bestaande voorraad mist iedere vorm van regulering of handvatten. Juist daar waar de richtlijnen hard nodig zijn om een grote slag te slaan is het nu, en ik citeer, ‘’ Tot nu toe zijn maatregelen aan bestaande gebouwen vrijwillig, BENG-eisen voor bestaande bouw zullen pas echt gaan spelen na 2020” (Nieman Groep, 2017).

Laten we onszelf niet voor de gek houden. 2023 staat voor de deur en meer dan de helft van de kantoren voldoet niet aan nieuwe wet en regelgeving. Met de BENG-eisen voor nieuwbouw gaan we het milieu niet helpen en ook de klimaatdoelstellingen niet halen. De gebouwde omgeving, daar valt de grote winst te behalen met renovaties naar duurzame, energie-neutrale en gezonde kantoren. Wil je écht een steentje bijdragen aan het milieu, vergeet dan BENG en kies voor ENG.

Uitnodiging:
Heeft u behoefte aan toekomstbestendige kantoren en / of een gezonde en energie-neutrale huisvesting?
Neem dan gerust contact met mij op of kom eens langs voor een kop koffie.

Sven Steps | Kernwaarde Groen

Recommended Posts
Comments