Een gezond kantoor: kom van de zijlijn af en betreedt het speelveld

 In Blog, Duurzaamheid

Na een succesvolle eerste sessie organiseerde Kernwaarde Groen op 31 oktober jl. Kernwaarde Groen een tweede sessie over gezondheid en productiviteit in kantoren volgens BREEAM-NL In-Use en de WELL Building Standard. Ditmaal was The Student Hotel Den Haag het decor.

Waarom vinden wij dit relevant?

  •  90% van de tijd zitten we binnen in gebouwen. Deze gebouwen zorgen voor bijna 50% van het totale energieverbruik. Een gezonde omgeving hoort een randvoorwaarde te zijn.
  • Een gezond gebouw heeft positieve invloed op de productiviteit en afname ziekteverzuim.
  • De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Volgens PriceWaterhouseCoopers bepalen ‘stenen en locatie’ straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen, maar zal de prijs bepaald worden door flexibiliteit, bruikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting. Hierbij zien zij gezondheid, comfort en duurzaamheid als één van dé prijsbepalende factoren.Aldus een rapport van BBA en DGMR.

Vooral dit laatste punt riep een vraag bij ons op: ”Als deze vraag gaat toenemen, welke sector haakt hier nu dan op in”? Dat gezondheid en productiviteit in enorm veel sectoren een rol speelt bleek wel aan het diverse publiek tijdens de sessie. Maar liefst 9 verschillende sectoren waren vertegenwoordigd, waarbij de interieur en projectarchitecten veruit de grootste aanwezige groep was.

Het nieuwe, groene kabinet

Met het nieuwe kabinet hebben we een van de meest groene regeringen ooit. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van dit ”groenste kabinet ooit”. Zoals ze zelf stellen in het regeerakkoord: ”we maken een nationaal akkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen voldaan moeten worden op de langere termijn”. Maar wat kunnen we verwachten op de korte termijn, voor de partijen en organisaties die het liefst gisteren al hadden willen starten met duurzaamheid. Uit de discussie tijdens de sessie kwam al snel naar voren dat we daarvoor niet hoeven te wachten op de overheid. Deze stelt zich te passief op en pusht de markt niet of nauwelijks om hiermee concreet aan de slag te gaan. We moeten van de zijlijn af moeten komen en het speelveld instappen.

Dat er juist zoveel partijen bezig zijn met gezondheid en productiviteit kan ook een gevaar met zich meebrengen: iedereen wacht tot de ander de eerste stap neemt. De verschillende partijen zullen samen om tafel moeten. Niet om elkaars verhaal aan te horen of met de vingers te wijzen, maar om samen concreet aan de slag te gaan.

Alleen al uit de aanmeldingen blijkt hoeveel verschillende partijen belang hechten aan duurzaamheid en gezondheid. Deze partijen zullen samen aan de slag moeten, want als we op de overheid moeten wachten..

Het speelveld betreden met Kernwaarde Groen

Wacht niet tot de overheid stimuleert. Ga met elkaar om tafel en kijk welke sectoren met duurzaamheid,  gezondheid en productiviteit bezig zijn. BREEAM-NL In-Use en de WELL Building Standard zijn raamwerken die hierin kunnen begeleiden. Wij willen graag aan de slag om gezonde, duurzame en leuke gebouwen te creëren. Betreedt u met ons het speelveld?

Recommended Posts