De gezonde kracht van engagement

 In Blog

In een artikel dat ik recent las stond prachtig gepresenteerd: “meer dan 90% van de bedrijven heeft een vorm van gezondheidsmanagement of een wellness programma”.

Dit cijfer zou betekenen dat een groot deel van mijn werk overbodig is; de markt voor partijen die nog behoefte hebben aan een strategisch health en well-being beleid lijkt daarmee redelijk verzadigd. Gelukkig hebben ze nog niet allemaal een gezond gebouw…

Nu verbaasde ik mij ook direct over dit cijfer en de –in mijn ogen- onzichtbare effecten hiervan. Naar mijn weten zijn de volgende cijfers ook niet verbeterd:

  • We spenderen 90% van de tijd binnen (IWBI)
  • 1 op de 7 Nederlanders heeft burn-out klachten (CBS).
  • Depressie in 2030 volksziekte nr. 1 (WHO).
  • Werkstress is beroepsziekte nr. 1 (TNO).
  • Kosten burn-out: € 60.000 (Arboned).
  • Meer dan de helft Nederlanders te dik (CBS & RIVM).

Als je als organisatie aan gezondheidsmanagement doet of een wellness programma hebt, mag ik dan aannemen dat dergelijke programma’s op z’n minst ingaan op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers (door bijvoorbeeld het stimuleren van fysieke activiteit, gezonde voeding, reductie van werk gerelateerde mentale klachten)?

Dat zou wel aansluiten bij de doelen die werknemers over het algemeen hebben als het over hun gezondheid gaat. De Employee Health Survey 2016 van de American Heart Association laat zien dat beweging en voeding hoog staan op de wensenlijst van werknemers (n=2009) en dat naast financiële gezondheid ook rust en afname van stress belangrijk zijn (ik sluit een onderling verband tussen deze doelen niet uit).

Bron: American Heart Association, Employee Health Survey 2016

Waar blijft het resultaat?

Als 90% van de bedrijven hier iets mee doet, mag je dan iéts van zichtbaar resultaat verwachten? Of zijn andere factoren als (stijgende) werkdruk, een weinig tolerante organisatiecultuur zo sterk dat een wellness programma hier niet tegen op kan?

Nu is die 90% natuurlijk gebaseerd op een steekproef. Het gaat hier om een onderzoek van Fidelity Investments en de National Business Group on Health. Het meest recente onderzoek van eind 2016 betreft een steekproef onder 141 bedrijven, die klant of lid zijn van de onderzoekende partijen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief: van de 141 deelnemers heeft 95% een fysiek welzijnsprogramma en is er bij 87% zelfs een programma voor emotionele gezondheid. De top binnenkomer is een programma voor financiële zekerheid (84% van de ondervraagden biedt dat aan). Hierbij horen bijvoorbeeld hulp bij schulden en het afbetalen van (studenten)leningen. Het bieden van financiële compensatie is de meest primaire vorm van compensatie van werkgevers richting hun werknemers. Echter zegt dit niets over financieel welzijn en financiële stabiliteit van werknemers en kan het een enorme bron van stress zijn. Een positieve toevoeging dus, mits ieders privacy intact blijft.

Engagement als randvoorwaarde deelname

Helaas lijken mij de cijfers uit het onderzoek niet erg representatief voor het algehele bedrijfsleven.  Als er al een welzijnsprogramma is doet er vaak maar een klein percentage mee of doen alleen de werknemers mee die überhaupt al veel aandacht besteden aan hun gezondheid, ook buiten werktijd.

Als we andere factoren even buiten beschouwing laten en kijken naar de voorwaarde voor deelname aan welzijnsprogramma’s überhaupt, dan heeft dat volgens Gallup sterk te maken met de mate van engagement in een organisatie, zo blijkt uit hun onderzoek van 2010 naar welzijn en engagement.

Ze delen welzijn op in 5 onderdelen (Career, Social, Financial, Physical en Community Well-being). Zo scoren werknemers op deze 5 onderdelen die vervolgens in de clusters ‘thriving’, ‘struggeling’ en ‘suffering’ werden ingedeeld.  Een aantal interessante conclusies met betrekking tot engagement en welzijnsprogramma’s:

  • De groep die het laagst scoort op welzijn en in de categorie ‘suffering’ vallen hebben veruit de meeste verzuimdagen en daarmee verloren kosten aan productiviteitsverlies door afwezigheid.
  • Wanneer er gekeken werd naar de welzijnsscore op ‘Career Well-being’, werd duidelijk dat betrokken werknemers 21% meer geneigd waren dan niet-betrokken werknemers om deel te nemen aan wellness programma’s die door hun werkgever werd aangeboden.

Overigens stellen ze dat welzijn over meerdere onderdelen gaat en een welzijnsprogramma op één of twee onderdelen niet voldoende is. Daarnaast kunnen welzijnsprogramma’s juist ook dienen om engagement te vergroten.

Vergeet het gebouw niet

Voor de één oud nieuws, voor de ander wellicht een eye opener: hoe uitgebreid een welzijnsprogramma ook mag zijn en hoeveel mensen er meedoen, het zou een gemiste kans zijn om het gebouw hier niet in te betrekken. Mensen wel veel laten bewegen in combinatie met slechte luchtkwaliteit en griepbacillen die door de ventilatieroosters waaien is ook zonde van het geld.

Alleen al een optimaal binnenklimaat voorkomt een afname in productiviteit van 8-11% wanneer lucht, licht, geluid en temperatuur op de juiste wijze worden gefaciliteerd en hier bestaat ook gewoon een business case van.

Een omgeving die in groen voorziet, waar men kan bewegen, gezond kan eten en voldoende kan pauzeren leidt in combinatie met een stimulerende organisatiecultuur hopelijk tot een afname van burn-out, stress en overgewicht.

Over Florijn

Binnen Kernwaarde Groen richt ik me op gezondheid en welzijn van organisaties en hun vastgoed(portfolio). Dit doe ik door het (gezamenlijk) opstellen van health & well-being beleid door onder andere de WELL Building Standard de gezondheid van de huisvesting in kaart te brengen.

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks
  • […] integrale aanpak dat zich richt op meerdere facetten van welzijn die elkaar onderling beïnvloeden is daarom zeer belangrijk. Niet alleen om gezondheidsrisico’s te reduceren, maar ook om –in de […]