De verrijkte werkomgeving

 In Blog

 

90% van de tijd zijn we binnen. Als u die zin nog niet bent tegen gekomen, bij deze. Behoorlijk wat tijd dus. Je zou bijna denken dat het verstandig is om na te denken over hoe de binnenruimte ons beïnvloedt.

Dat geldt, zoals in eerdere blogs ook wordt beschreven, niet alleen voor de meerwaarde per m2 die gecreëerd kan worden door het faciliteren van maximaal comfort, maar als we even inzoomen op het effect wat de gebouwde omgeving op onze hersenen kan hebben is het nog steeds verrijkend te noemen.

Verrijkende omgevingen..?

In de neurowetenschappen weten ze dit allang: een verrijkte omgeving heeft op vele manieren een positieve invloed op onze hersenen.  Al sinds 1947 wordt er onderzoek gedaan naar onder andere muizen die een variëteit aan stimuli in hun kooi terugvinden. Dit noemt men environmental enrichment, of ook wel omgevingsverrijking.

Omgevingsverrijking is het stimuleren van de hersenen door de sociale en fysieke omgeving. Een verrijkte omgeving beïnvloed op positieve wijze hersenactiviteit van de gebruiker, waaronder een toename in neurogenese (lees: aanmaak van nieuwe hersencellen) en heeft het effect op het ‘cognitieve reserve’, wat volgens het Alzheimer Centrum uitgelegd kan worden als ‘het vermogen van een individu om te ‘compenseren’ voor schade in de hersenen.’ Mensen met en hoog cognitief reserve kunnen klachten van de ziekte van Alzheimer en dementie langer uitstellen.

Hoe kom ik aan een hoog cognitief reserve denkt u natuurlijk meteen? Een hele belangrijke voorwaarde hiervoor is een actieve levensstijl, zowel mentaal als fysiek.  Om een omgeving als verrijkt te beschouwen is er input (stimuli) in verschillende hersengebieden nodig op de juiste wijze en in de juiste mate. Er zitten natuurlijk veel nuances in de hoeveelheid input die je op je afkrijgt en in welke situatie dit plaatsvindt en of een omgeving vóór, of juist tegen je werkt.

Neuroarchitectuur wordt noodzaak

Ook al is onderzoek naar de enriched environment nog steeds in volle gang, is het wel interessant te zien dat er een steeds grotere verplaatsing gaande is vanuit het laboratorium naar de dagelijkse (werk)omgeving. Zo laat de BBC in een recent artikel weten dat mensen sterk beïnvloed worden door gebouwen en dat gebouwen (onder meer) impact hebben op onze fysiologische reacties, waaronder stress. Dit hebben we echter lang niet altijd in de gaten. Zo laat hetzelfde artikel weten dat wanneer er gevraagd wordt naar hoe stressvol mensen verschillende stedelijke omgevingen ervaren, ze het niet als stressvol beschouwen, maar dat hun lichamelijke reacties iets heel anders laten zien. Ook niet mis: opgroeien in een stad verdubbeld de kans op het ontwikkelen van schizofrenie, depressie en chronische angst.  Als er wereldwijd –zoals de VN verteld  1 miljoen mensen per week in richting de stad verhuizen en in 2050 66% van de wereldbevolking in steden woont, snap ik wel waarom er psychologen nodig zijn in de vastgoedsector.

Gegarandeerde participatie

Ook in de binnenomgeving zijn dergelijke onderzoeken van groot belang. Maar net zo belangrijk is de vertaling van dit onderzoek naar de praktijk. Leuke voorbeelden hiervan zijn Enrichers, die onderzoeken over verrijkte omgevingen vertalen naar kantoormeubilair, of Weeting, waarbij er ‘vergaderroutes’ worden aangeboden waarbij je al wandelend je meeting kunt houden. Dan gaat het in ieder geval de goede kant op met een actieve(re) levensstijl. Dit wordt daarmee iets wat niet noodzakelijkerwijs buiten werktijd, maar juist daarbinnen wordt gefaciliteerd, zoals Govert Flint, founder van Enrichers, terecht wil bereiken met Enrichers.

Dit wordt bevestigd door Paul Scialla, oprichter van het International Well Building Institute (verantwoordelijk voor de WELL Building Standard), die onlangs op de Provada sprak. Zo noemde hij dat door het toepassen van de WELL Building Standard je als organisatie gegarandeerde participatie biedt: wanneer je in een gezond gebouw werkt heb je namelijk geen keuze of je wel of niet meedoet. Wat ik zelf heel positief vind is dat in de WELL Building Standard veel terug te vinden is van zaken die door de neurowetenschappen vermoedelijk omarmd zouden worden: zoals het aanbieden van mogelijkheden tot beweging, zowel in de vorm van sportfaciliteiten maar zeker ook in het ontwerp van een gebouw. Maar ook stress reducerende mogelijkheden en verschillende manieren om door het gebouw aansluiting te vinden met onze circadiaanse (bio) ritmes.

Zo wordt een stad in de toekomst hopelijk een bron van gezondheid en geluk, in plaats van een bron voor mentale en fysieke aandoeningen.

Zelf actie ondernemen? Als Kernwaarde Groen helpen wij u graag inzicht te krijgen in hoe gezond uw gebouw is.

Bronnen

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks