Energie-neutrale gebouwen

Wij adviseren klanten om Energie-neutrale gebouwen volgens De Nieuwe Norm te realiseren. De Nieuwe Norm staat voor een gebouw dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het gebouw en de gebruiker(s) nodig hebben. De Nieuwe Norm is de stip op de horizon voor bestaande gebouwen in Nederland.

Door niet alleen naar de besparingen, maar ook naar de opbrengsten van een gebouw of kantoor volgens De Nieuwe Norm te kijken, ontstaat er een rendabele ValueCase. De energiebesparingsmaatregelen gaan gepaard met aantoonbare en gegarandeerde kwaliteitsverbeteringen die effect hebben op het comfort en de gezondheid en daarmee op de arbeidsproductiviteit van de kantoorgebruiker.

De Nieuwe Norm leidt tot gezonde, comfortabele kantoren die geen CO2-uitstoot meer hebben en meerwaarde hebben voor eigenaren en gebruikers van kantoren.

Waarom zou ik mijn kantoor renoveren volgens De Nieuwe Norm?
Als je een bestaand kantoor volgens De Nieuwe Norm renoveert maak je niet alleen een unieke propositie, maar zorg je ervoor, dat het kantoor in één keer toekomstbestendig is. Je weet exact hoeveel energie het gebouw en de gebruikers verbruiken en hebt de garantie dat deze energie ter plekke duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn de meetbare prestaties met betrekking tot comfort en gezondheid gegarandeerd, waardoor een gefundeerd gesprek mogelijk is over de prijs die wordt betaald voor de toegevoegde waarde.

Meer hier over is te lezen op http://kernwaardegroen.nl/waarom-beng-of-volgens-denieuwenorm-renoveren/