Gezonde gebouwen

Gezondheid is een heel belangrijk aspect, vanwege de invloed daarvan op de arbeidsproductiviteit van de mensen die werken in een gebouw. Als de mensen zich goed voelen, doordat zij werken in een gezonde omgeving, dan zijn zij automatisch ook productiever. Andersom beredeneerd, de arbeidsproductiviteit gaat aantoonbaar en merkbaar achteruit wanneer het te warm, te koud, te donker, te rumoerig is. Dat gaat niet alleen over ziekteverzuim maar juist over een betere arbeidsproductiviteit en tevredenheid van de gebruiker.

Het gebouw heeft een positieve invloed op de tevredenheid en prestaties van de mensen die daar verblijven, als de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur zeer goed zijn. Dit is natuurlijk belangrijk voor woningen maar ook voor scholen en kantoren!

De positieve effecten van een goed binnenklimaat zijn wetenschappelijk onderbouwd. Een samenvatting van veel relevant onderzoek is te vinden in BBA BINNENMILIEU Kentallen binnenmilieu & productiviteit.

Wij geven opdrachtgevers advies hoe zij het beste Gezondheid, Energie & Productiviteit in gebouwen kunnen verbeteren. Voor Eigenaren en Gebruikers van gebouwen realiseren wij gezonde en duurzame gebouwen. BREEAM-NL, DeNieuweNorm en de WELL Building Standard zijn voorbeelden van middelen waarmee wij dit realiseren.

Ons aanbod: