Klimaat analyse

Gezonde gebouwen zouden verplicht moeten zijn. We verblijven dagelijks zeker 90% van de tijd binnen. Hierbij spendeert men het grootste gedeelte van de dag bij de werkgever. Als de 90% nog niet overtuigend genoeg is, heeft ook onderzoek aangetoond dat de fysieke (werk)omgeving van grote impact is op de perceptie van gezondheid, tevredenheid en effectiviteit van de medewerker. Bekend is dat het optimaliseren van een gezonde werkomgeving tot arbeidsproductiviteitsstijging kan leiden (tussen 8-11%, bron: DGBC) en het ziekteverzuim te reduceren is (minimaal 0,5% volgens BBA).

Daarnaast is bekend dat over het algemeen 90% van de bedrijfskosten personeelskosten zijn. Het optimaal inrichten van werkruimte is daarmee een investering waarbij het kantoor geen kostenpost meer hoeft te zijn, maar een plek waar financiële meerwaarde gecreëerd wordt en tegelijkertijd bijdraagt aan het mentaal en fysiek welbevinden van de medewerkers. Dan loont het eens om na te denken over hoe gezond uw gebouw is.

Weten is niet genoeg

Weten is niet genoeg. Want nu u deze cijfers weet, wat gaat u eraan doen? Kernwaarde Groen kan uw binnenklimaat en de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken. Door het binnenklimaat te monitoren met slimme klimaatsensoren weet u wat er speelt in uw gebouw. Deze slimme klimaatsensoren registreren de fysische factoren temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, het gehalte aan CO2, vluchtige organische stoffen en fijnstof. Aan de hand van de data kunnen wij inzichtelijk maken welke zaken goed gaan in het gebouw en wat er eventueel geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor bieden wij adviezen en concrete handvatten. Dit doen wij middels een Quickscan of een uitgebreide Rapportage.

Doel analyse

Doel van deze analyse (of quickscan) is om vast te stellen of de waarden temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-gehalte, vluchtige organische stoffen (VOS) en fijnstof voldoen aan de gestelde normen. Zodoende kan er worden vastgesteld of de eventuele aanwezige klimaatinstallaties voldoen. De verschillende factoren geven inzichten over o.a. de volgende zaken: middels het CO2-gehalte kan men een uitspraak doen over het ingestelde ventilatievoud. De temperatuur geeft aan of de temperatuursregeling of koeling naar behoren werkt. Tevens geeft het inzicht in de energieprestaties van uw gebouw. Op basis van de data kunnen we energieprestaties van uw gebouw revitaliseren en verbeteren.  De relatieve vochtigheid geeft aan of een eventuele aanwezige bevochtigings-installatie werkt of nodig is. Daarnaast kunnen middels het onderzoek klachten over het binnenmilieu, productiviteit en comfort verklaard worden.

Producten

We houden van duidelijkheid. Om het makkelijk te maken voor u als opdrachtgever kunt u kiezen uit 3 producten en dit voor een vaste prijs.

1. Quickscan

Bij een Quickscan wordt binnen de meetperiode een tijdsframe van 2 weken geselecteerd en worden 4 fysische factoren gemeten (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen). De data wordt getoetst aan de WELL Building Standard, BREEAM-NL en de Nieuwe Norm. In de Quisckan wordt gekeken naar wat er goed gaat bij het binnenklimaat en worden enkele uitzonderingen uitgelicht.

Deze Quickscan kost € 850,00 excl. BTW.

2. Klimaat analyse

Bij een Klimaat analyse wordt uit een meetperiode een tijdsframe van maximaal één maand geselecteerd en worden 4 fysische factoren gemeten (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen). De data wordt getoetst aan de WELL Building Standard, BREEAM-NL en de Nieuwe Norm.

Er wordt gekeken wat er goed gaat, afwijkende waardes en uitzonderingen worden uitgelicht met als doel om het binnenklimaat in kaart te brengen. Enkele handvaten en mogelijkheden worden aangedragen. Data wordt uitgebreider geanalyseerd dan bij de Quickscan.

Deze Klimaat Analyse kost € 1.500 excl. BTW.

3. Uitgebreide Klimaat analyse

Een Uitgebreide Klimaat analyse maken wij in overleg met de klant. De analyse kan worden uitgebreid tot in totaal 5 fysische factoren (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen en fijnstof). Tijdens een Uitgebreide Klimaat Analyse kunnen verschillende verdiepingen en ruimtes met elkaar worden vergeleken.

Er kunnen uitgebreide adviezen en handvatten worden toegevoegd en eventuele vervolgstappen.

Er kan hier worden geanalyseerd aan de hand van WELL Building Standard, BREEAM-NL, de Nieuwe Norm of Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren. Op basis van de wensen van de klant maken wij maatwerk.