Klimaat analyse

Met slimme oplossingen kunnen wij een klimaat analyse uitvoeren en de klant adviseren over o.a. het binnenmilieu en comfort. Tijdens de analyse wordt over een tijdsperiode het binnenklimaat gemonitord op de waarden temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO-2 gehalte en Vluchtige Organische Stoffen. Zodende kan worden vastgesteld of er wordt voldaan aan de gestelde normen. Tevens kunnen middels het onderzoek klachten over het binnenmilieu, productiviteit en comfort worden geduid. Het optimaal inrichten van de werkomgeving is belangrijk en draagt bij aan het mentaal en fysiek welbevinden van de medewerkers.