Hoe goed is het binnenklimaat waar u werkt?

 In Blog

Gezonde gebouwen zouden verplicht moeten zijn. We verblijven dagelijks zeker 90% van de tijd binnen. Hierbij spendeert men het grootste gedeelte van de dag bij de werkgever. Als de 90% nog niet overtuigend genoeg is, heeft ook onderzoek aangetoond dat de fysieke (werk)omgeving van grote impact is op de perceptie van gezondheid, tevredenheid en effectiviteit van de medewerker. Bekend is dat het optimaliseren van een gezonde werkomgeving tot arbeidsproductiviteitsstijging kan leiden (tussen 8-11%, bron: DGBC) en het ziekteverzuim te reduceren is (minimaal 0,5% volgens BBA). Daarnaast is bekend dat over het algemeen 90% van de bedrijfskosten  personeelskosten zijn. Het optimaal inrichten van werkruimte is daarmee een investering waarbij het kantoor geen kostenpost meer hoeft te zijn, maar een plek waar financiële meerwaarde gecreëerd wordt en tegelijkertijd bijdraagt aan het mentaal en fysiek welbevinden van de medewerkers. Dan loont het eens om na te denken over hoe gezond uw gebouw is.

Weten is niet genoeg
Weten is niet genoeg. Want nu u deze cijfers weet, wat gaat u eraan doen? Kernwaarde Groen kan uw binnenklimaat en de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken samen met CloudGarden. Door het binnenklimaat te monitoren met slimme klimaatsensoren weet u wat er speelt in uw gebouw. Deze slimme klimaatsensoren registreren de fysische factoren temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, het gehalte aan CO2, vluchtige organische stoffen en fijnstof. Aan de hand van de data kunnen wij inzichtelijk maken welke zaken goed gaan in het gebouw en wat er eventueel geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor bieden wij adviezen en concrete handvatten. Dit doen wij middels een Quickscan of een uitgebreide Rapportage.

Foto door: Sushilla Kouwen

Doel analyse
Doel van deze analyse (of quickscan) is om vast te stellen of de waarden temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-gehalte, vluchtige organische stoffen (VOS) en fijnstof voldoen aan de gestelde normen. Zodoende kan er worden vastgesteld of de eventuele aanwezige klimaatinstallaties voldoen. De verschillende factoren geven inzichten over o.a. de volgende zaken: middels het CO2-gehalte kan men een uitspraak doen over het ingestelde ventilatievoud. De temperatuur geeft aan of de temperatuursregeling of koeling naar behoren werkt, of dat er mogelijk te veel instraling van zon is door gebrekkige of ontbrekende zonwering. De relatieve vochtigheid geeft aan of een eventuele aanwezige bevochtigings-installatie werkt of nodig is. Tevens kunnen middels het onderzoek klachten over het binnenmilieu, productiviteit en comfort verklaard worden.

In de praktijk bij Gemeente Zaanstad en Nijmegen
Onlangs hebben wij een Klimaat analyse uitgevoerd voor de Gemeente Zaanstad. Hier werd op één verdieping voor vier weken data verzameld. Vervolgens werd er een groene wand geplaatst en twee maanden lang opnieuw data verzameld. De data van de nul-meting werd vergeleken met de data nadat de groene wand was geplaatst, om zo inzichtelijk te krijgen wat de effecten waren van de groene wand op het binnenklimaat.

Een van de conclusies uit de analyse was dat het gehalte aan vluchtige organische stoffen was afgenomen, na het plaatsen van de groene wand. Ook was het operationele comfortniveau verbeterd ten opzichte van de nul-meting.

Bij de Gemeente Nijmegen werd een soortgelijke analyse uitgevoerd. Ook hier werd eerst een nul-meting uitgevoerd, op twee verschillende verdiepingen. Vervolgens werd er op één verdieping een aantal groene wanden geplaatst, alsmede een waterwand. Ook hier werd de data van de nul-meting vergeleken met de data uit de tweede meetperiode. Tevens werd de data van de twee verdiepingen uit de tweede meting met elkaar vergeleken om zo inzichtelijk te krijgen welke effecten de groene wanden en de waterwand hadden op het binnenklimaat.

Uit deze analyses kwam naar voren dat de pieken in het gehalte vluchtige organische stoffen op de verdieping zonder groene wanden en waterwanden hoger en frequenter voorkwamen. Daarnaast bleek uit de analyses dat de luchtvochtigheid op de verdieping met groene wanden en waterwanden beduidend beter was dan op de verdieping waar deze maatregelen niet getroffen waren. Dit had ook weer zijn weerslag op het comfortniveau op de verdiepingen.

Sparren met Kernwaarde Groen 
Welke stappen kan u zetten om bij te dragen aan gezonde gebouwen? Veel klanten stoeien met de vraag waar te beginnen en hoe? Wij helpen u daar graag bij! Interesse in wat een klimaat analyse voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij laten u graag zien wat er mogelijk is, onder het genot van een heerlijke kop koffie.

Recommended Posts
jaren 60 woning aardgasvrij