Mind your Mind: via neurologie naar strategisch beleid

 In Blog

Ziekmelding als communicatiemiddel

Vanochtend in de trein raakte ik aan de praat met mijn buurman die naast mij was gestrand, omdat de eerste klas vol zat. Nadat de trein voor een rood sein tijdelijk tot stilstand kwam en de coupé al verontrustend begon te zuchten (‘dit kon weleens lang gaan duren’) concludeerden wij dat in sommige situaties “overmacht” best weleens prettig is. Zo kun je ineens een aantal dingen doen waar je anders niet aan toekomt, omdat je anders van afspraak naar afspraak of van deadline naar deadline werkt.

Mijn gesprekspartner vertelde vervolgens dat hij zich voor 50% ziek had gemeld wegens mentale klachten. Hiermee was hij zichzelf één stap voor; hij had zich voor de helft ziek gemeld voordat hij volledig uit zou vallen. Doordat hij nu halve dagen werkte merkte hij dat hij eigenlijk beter presteerde dan voorheen; hij voelde zich creatiever en kon beter onderscheid maken tussen wat daadwerkelijk belangrijk was en loze bezigheden.

We kunnen het zeker hebben over deze zelf-gerapporteerde verbeteringen – en de visie van de werkgever hierop zou ook interessant zijn – maar wat me vooral opviel is dat ziekmelding blijkbaar de enige weg was die deze persoon in kwestie zag om zichzelf te kunnen beschermen tegen het verder oplopen van zijn klachten. “Ik zag geen andere manier om dit te communiceren en ook iets te kunnen veranderen. Pas bij een ziekmelding nemen ze je serieus”, vertelde hij.

Ingrijpen door werkgever noodzakelijk

Een enkele case zoals de bovenstaande is misschien niet direct reden tot paniek, maar hoeveel mensen moeten zich ziek melden om voor een betere work-life balance te zorgen en hoeveel mensen wachten te lang en zitten vervolgens wel thuis?  Op die laatste vraag geeft de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS (2016) antwoord:

 • Werkstress is beroepsziekte nr. 1 (TNO).
 • 1 op de 7 Nederlanders heeft burn-out klachten (CBS).
 • Van de werknemers meldt 14% jaarlijks burn-out klachten (CBS).
 • Bij circa 5% is er sprake van langdurig verzuim als gevolg van burn-out (NRC).
 • Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim (NRC).
 • Als gevolg van stress door het werk melden werknemers zich in totaal 7,5 miljoen dagen per jaar ziek (GGZ nieuws).
 • Kosten per burn-out: € 60.000 (Arboned).
 • Totale kosten gerelateerd aan werkstress: € 1,8 miljard (NRC).

 Zijn we watjes of hebben we het echt zwaar?

Bovenstaande cijfers zijn zo absurd dat ik me afvraag of we het wel goed meten of dat we veel minder resistent worden voor stress.

Het blijkt niet alleen een nationaal probleem; WHO noemt stress de “gezondheidsepidemie van de 21e eeuw”.  Je lijkt nog geluk hebben als je “alleen maar” last hebt van werkstress; depressie wereldwijd is de afgelopen 10 jaar met 18% gestegen en is de meest belangrijke oorzaak van globale mentale en fysieke bepekringen.

Volgens cijfers uit de WELL Building Standard zou er in 2010 8.6 miljoen levensjaren verloren zijn geraakt door vroegtijdig sterven door psychische aandoeningen. De levensverwachting van mensen met mentale ziekten is 10 jaar korter dan de levensverwachting van mensen zonder psychische aandoeningen. Jaarlijks zou meer dan 14% van de sterfgevallen te wijten zijn aan mentale ziekten, dit komt neer op zo’n 8 miljoen.

Een veranderende banenmarkt, technologische ontwikkelingen, een resultaat gedreven maatschappij; er ligt een grote combinatie aan factoren ten grondslag aan deze toenemende cijfers. Wat de oorzaak ook moge zijn, uitval is uitval.

Conclusie: Mind your Mind
Welzijn (of het ontbreken daarvan) heeft invloed op vele andere factoren, maar vele andere factoren hebben ook invloed op mentaal welzijn. Minder cryptisch: een laag mentaal welzijn heeft veel invloed op fysieke gesteldheid, zoals verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en metabolische problemen (IWBI). Anderzijds zorgen onder meer gezondheidsproblemen, gebrek aan beweging, financiële stress, een onprettige werksfeer en een slecht eetpatroon voor verminderd mentaal welzijn.

Een integrale aanpak dat zich richt op meerdere facetten van welzijn die elkaar onderling beïnvloeden is daarom zeer belangrijk. Niet alleen om gezondheidsrisico’s te reduceren, maar ook om –in de woorden van de WHO –een overvloed aan gezondheid bevorderende mogelijkheden aan te bieden.

Mee eens, maar hoe dan?

Op 4 april organiseert Kernwaarde Groen de kennissessie Mind your Mind: via neurologie naar strategisch beleid.

Samen met Myrthe van Stralen, prestatiepsychologe en researcher bij Office Athletes Group gaan we tijdens deze kennissessie in op zowel de hardware (fysieke omgeving) als de software (organisatiebeleid) om tot een mentaal gezonde werkomgeving te komen.

We zullen onder meer ingaan op de volgende zaken:

 • Hoe kan het dat je lichaam wel stress ervaart maar jij er heilig van overtuigd bent dat er niks aan de hand is?
 • Hoe wordt stress gerelateerd gedrag zichtbaar onder kenniswerkers?
 • Hoe reageren je hersenen op de fysieke omgeving waar je werkt?
 • Wat kun je in het ontwerp van het gebouw en werkomgeving doen om mentale vitaliteit te stimuleren?
 • Wat kun je als organisatie op beleidsniveau doen om goed voor je medewerkers te zorgen?

 

Aanmelden kan via Eventbrite door hier te klikken.

We zien u graag op 4 april!

Over Florijn

Binnen Kernwaarde Groen richt ik me op gezondheid en welzijn van organisaties en hun vastgoed(portfolio). Dit doe ik door het (gezamenlijk) opstellen van health & well-being beleid door onder andere de WELL Building Standard de gezondheid van de huisvesting in kaart te brengen.

Recommended Posts