Nieuwe BRL BREEAM-NL In-Use is er !

 In NieuwsTijdens de Dutch Green Building Week #dgbw is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use officieel gelanceerd. De wijzigingen zijn dusdanig omvangrijk dat deze nieuwe versie meer is dan een update.

Vandaag, donderdag 29 september, tijdens het DGBC congres IMPACT wordt de gloednieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use gepresenteerd.

De wijzigingen
Sinds mei 2015 is met een groot aantal partijen gewerkt aan de nieuwe versie. Er zijn grote stappen gezet en dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

•        Er worden minimale vereisten aan het gebouw(deel) gesteld om te kunnen certificeren;
•        Certificering wordt mogelijk voor vrijwel alle gebouwtypen en gebruiksfuncties;
•        Wijzigingen in weegfactoren (Deel 1 Asset), aantal beschikbare punten per credit en de locatie van de credits binnen de delen. Dit heeft gevolgen voor de scores en kwalificaties;
•        Bij Deel 3 Gebruik is een extra verbeterslag doorgevoerd;
•        De nieuwe versie is geharmoniseerd met de internationale BREEAM-NL In-Use versie. Dat houdt in dat o.a. de coderingen zijn aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen generiek en specifiek bewijsmateriaal;
•        Er zijn eenduidige richtlijnen voor gebruik In-Use na nieuwbouw of grootschalige renovatie;
•        De bijlage voor museumgebouwen is geïntegreerd in de nieuwe versie;
•        Het onderdeel Doel van de credit is opnieuw toegevoegd;
•        Criteria, aanvullingen en bewijsvoering zijn consistenter toegepast en geformuleerd;
•        Zogenaamde ‘gebruiksfunctie specifieke criteria’ zijn geïntroduceerd;
•        In Deel 2 Beheer is een nieuw Energierekenmodel toegevoegd;
•        De nieuwe versie sluit aan op wetgeving en milieuvergunningen;
•        De nieuwe versie is verder gekoppeld aan normen, ISO, ISSO, instrumenten en systemen.

De nieuwe versie BREEAM-NL In-Use is meer dan een update ! Click to Tweet

Lunchbijeenkomst BREEAM-NL In-Use voor early birds  
De Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use zal uitgebreid toegelicht gaan worden tijdens een lunchbijeenkomst op 5 oktober in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
·       Wat is er veranderd?
·       Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt?
·       Waarom is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use een verbetering?
·       Hoe helpt de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use met omliggende tools en toepassingen een verbeterd inzicht in de kwaliteit van het gebouw te krijgen?

Als u meer wil weten of de BREEAM-NL In-Use voor uw gebouw wil toepassen, neem dan gerust contact met mij op.

Robert Sengers | Vastgoed & BREEAM-NL In-Use expert
Via email of +31 620418051
Of volg me op Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste trends en nieuws !

De nieuwe richtlijn is hier te downloaden.

Recommended Posts
Verduurzaam Bestaande Kantoren! Huidige stand van zakenZuidas Peter Baas Kernwaarde Groen