Ontwerpen voor welzijn: de kunst van ontspanning

 In Blog

Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen maanden:

The list goes on. Met één op de zeven Nederlanders met burn-out achtige klachten en de WHO die voorspelt dat depressie in 2030 ‘s werelds nummer één volksziekte zal zijn, behoeft het verder geen uitleg dat er maatregelen getroffen dienen te worden om mentaal welzijn van mensen te bevorderen.

Stressreductie: een verantwoordelijkheid van de werkgever?

Hoe dat precies moet is een volgende. Er is in mijn ogen een zichtbare verschuiving waarbij het steeds meer een taak wordt van de werkgever om te voorzien in maatregelen en faciliteiten die niet alleen de fysieke en mentale risico’s van het werk doen reduceren, maar ook zaken die bijdragen aan het bevorderen van een optimale gezondheid.  Naar aanleiding van onderzoek in de VS (bron: IWBI) is de verwachting dat binnen 3-5 jaar 99% van de werkgevers health improvement aanbieden.

Ondanks dat de Arbowetgeving ontspanningsruimtes verplicht stelt, lijkt de bedrijfskantine niet voldoende te zijn.

Dit wordt eveneens onderkend door de WELL Building Standard, de certificering waarin het welzijn van mensen door de gebouwde omgeving centraal wordt gesteld. Een van de hoofdconcepten van de WELL Building Standard heeft betrekking op ‘mind’ waarbij er middels verschillende aanpakken – van beleid tot ontwerp – gestreefd wordt naar optimale cognitieve en emotionele gezondheid.

De kunst van ontspanning

En dat wordt in dit geval zeer letterlijk bedoeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ontspanning, contemplatie en mindfullness op verschillende wijzen een positief effect hebben op het welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook zijn de zijn de stressverlagende effecten van kunst onderzocht en is er een scala aan onderzoek gedaan naar de effecten van natuur op de mens.

gezond kantoor

Commonplace Studio

 

Op initiatief van curator Justine Kontou zijn verschillende vakgebieden met elkaar verenigd en komen wetenschappelijke inzichten en bevindingen samen met ontwerpen van meer dan 20 verschillende ontwerpers en kunstenaars in het concept ‘Contemplation Spaces’.

Kunst, design, geur, geluid en tactiliteit worden samengebracht om de zintuigen te stimuleren en ervoor te zorgen dat deelnemers in een rustige en contemplatieve gemoedstoestand komen.

Als psycholoog en specialist gezonde gebouwen ben ik onderdeel van dit project door vanuit wetenschappelijk onderzoek en andere bronnen zoals de WELL Building Standard een voedingsbron te bieden voor opzet van de expositie onderbouwing van de interactie tussen verschillende stimuli zoals onder andere licht, geluid en kleur.

Na de lancering tijdens Dutch Design Week kan het concept ook in andere contexten toegepast worden. Bijvoorbeeld in bedrijfspanden of werkruimtes, hotels en zorginstellingen.

Meer weten?

Tijdens de Dutch Design Week zal op 24 oktober het Sensory Symposium worden georganiseerd in het Student Hotel te Eindhoven.

Het Sensory Symposium wordt georganiseerd om kennis vanuit de diverse betrokken disciplines te delen. Ontwerpers en experts op het gebied van deze onderwerpen delen hun bevindingen en geven hun persoonlijke visie. Naar voren komt o.a. het belang van rust en introspectie in ons dagelijkse leven en hoe we dit kunnen toepassen in ruimtes op basis van opgedane kennis vanuit psychologie, architectuur, design, geluid, geur en technologie ten behoeve van Contemplation Spaces.

Als een van de sprekers zal ik ingaan op het belang van rust en introspectie en meer vertellen over waarom ruimte als een belangrijke factor aangeduid wordt om mentaal en fysiek welzijn van mensen te bevorderen en ook toelichten hoe de WELL Building Standard dit heeft opgenomen.

Aanmelden voor het Sensory Symposium op 24 oktober kan door hier te klikken.

 

Beeld header: Illustratie van Lex Hildenbrant voor Contemplation Spaces

Recommended Posts