Derde Helmersstraat Amsterdam

Bouwmanagement & Projectmanagement

Locatie                  : Derde Helmersstraat, Amsterdam                   Samenwerkende partijen:
Opdrachtgever   : Executive Property Invest I B.V.                         Studio C Architecten
Grootte                  : 252 m2
Uitvoering            : reeds opgestart
Oplevering           : n.t.b.

De uitdaging: 

Het doel van de eigenaar is het toevoegen van kwalitatief goede woonruimte aan Amsterdam. In het pand zullen nieuwe appartementen worden gerealiseerd.

Rol Kernwaarde Groen:

Kernwaarde Groen begeleid namens de eigenaar het project- & bouwmanagement. Als gedelegeerd opdrachtgever heeft Kernwaarde Groen de taak om er zorg voor te dragen dat het project binnen budget en planning werd afgerond. Tevens zal Kernwaarde Groen optreden als Adviseur op het gebied van Gezondheid en Duurzaamheid.

De werkzaamheden:

Op dit moment ligt het plan nog op de tekentafel. Kernwaarde Groen heeft een Programma van Eisen opgesteld met technische uitgangspunten. In samenwerking met Studio C Architecten zullen enkele alternatieven verder worden uitgewerkt. In de tussentijd worden al enkele werkzaamheden opgestart, te denken aan een asbestinventarisatie en een funderingsinspectie. Met de uitkomsten van deze inspecties stelt Kernwaarde Groen een risico dossier op voor de Opdrachtgever. Uiteindelijk wordt dit op korte termijn uitgewerkt in een Realisatiestrategie.

kernwaarde_groen_bouwmanagement__amsterdam_derde_helmersstraat
derde_helmersstraat_7_6
derde_helmersstraat_7_21
derde_helmersstraat_7_32
derde_helmersstraat_7_13
Bouwmanagement Monument Den Haag