GIG Invest B.V.

Het toepassen van BREEAM-NL In-Use

De uitdaging: Aan de hand van de BREEAM-NL In-Use het kantoorpand aan de Overgoo toetsen op duurzaamheidsprestaties.

Onze waarde: Het gebouw Overgoo is beoordeeld door Kernwaarde Groen met de BREEAM-NL In-Use methode. Met de beoordelingsrichtlijn van de BREEAM-NL In-Use De Overgoo toetsen op duurzaamheidsprestaties aan de hand van 9 categorieën; Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling.

Recognition expert in-use
BREEAM categorieën

Een aantal voorbeelden van duurzaamheid welke positief uitvallen voor het kantoorgebouw Overgoo:
HEA03 Temperatuurregeling
HEA28 Uitzicht
HEA04 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers
HEA09 Lichtregeling
TRA02 Nabijheid openbaar vervoer (OV)
TRA04 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen.

De voordelen van een duurzaam gebouw:
– Een hogere arbeidsproductiviteit door verbetering van het comfort en het welzijn van medewerkers
– Energielabel werkt door in de waarde; een beter label verhoogt de waarde.
– 63% Van de huisvestingsbeslissers is bereid een hogere huur te betalen voor duurzame huisvesting.

Opdrachtgever  GIG Invest B.V.

IMG_4515
IMG_4498_JPG
IMG_4518_JPG