Transformatie & Herontwikkeling Amsterdam

Bouwmanagement & Projectmanagement

Locatie                  : Leidsekade, Amsterdam
Opdrachtgever   : Executive Property Invest I B.V.
Grootte                  : 3.630 m2
Uitvoering            : Q2 2020
Oplevering           : Q4 2021

 

 

 

 

Samenwerkende partijen:
Studio C Architecten
Dubourgraaf
Strackee
Salverda Bouw B.V.
Breman
SDR Elektrotechniek
360Techniek
Peutz
Joeles Energy Solutions
Fugro
Crepidoma

Grachtenpanden, bouwjaar 1885, in Amsterdam worden herontwikkeld en gaan van het gas af. Uitzonderlijk voor dit type panden.

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Vastgoed zie je een trend in het steeds duurzamer en gezonder realiseren van woningen. Ook bestaand Vastgoed, rekening houdend met de Energie transitie die er aan komt. Zeker de grote Vastgoedbeleggers zoals Syntrus Achmea, Altera, Bouwinvest, Vesteda enz. zijn bezig hun bestaande woning-portefeuille duurzamer en gezonder te verbeteren.

Waar hebben we het dan over?
Gebouwen realiseren die de levens van bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat negatief worden beïnvloed.

De korte versie is dat we het dan hebben over Comfort, Energie & Milieu.
We concentreren ons dan op het binnen- en omgevingsmilieu plus het gebruik van duurzame energie. Een woning wordt beoordeeld op basis van de interactie tussen binnenmilieu* condities (hierna ook aangeduid met comfort), energieverbruik, en de impact op het milieu buiten het gebouw.

De lange versie leggen we hieronder uit:

Afgiftesysteem
In de appartementen Zeer Laag Temperatuur (ZLT) vloerverwarming, droog systeem met onder isolatie. T-aanvoer 35°C / T-retour 29°C. Het berekende warmteverlies is gemiddeld 37 W/m2 gebruiksoppervlak. Afwerking geschikt voor vloerverwarming, parket en tegels. De vloerverwarming komt in alle verblijfsruimten en de badkamer, in de badkamer aangevuld met een elektrische handdoekradiator. Het is een passief hydraulisch systeem, met stelmotoren op de voor instelbare groepsafsluiters. Deze worden aangestuurd door de ruimtethermostaten van de betreffende ruimten. De vloerverwarming wordt tevens (OF/OF) gebruikt voor koeling in de zomer.

Opwekkers
Per gebouw komt in het souterrain een collectieve opwekker bestaande uit twee warmtepompen en een elektrisch verwarmingselement per warmtepomp. Soort warmtepomp elektrische compressie warmtepomp,
vermogensregeling AAN/UIT. SPF ≥ 4,00. Het condensor vermogen van de twee warmtepompen samen bedraagt circa 15 kW. Het elektrisch element per warmtepomp heeft een vermogen van circa 6 kW. Deze
opwekkers worden parallel aangesloten op een hydraulische neutrale buffer met een inhoud van circa 600 liter. Parallel aan de warmte opwekkers staat een water-water warmtewisselaar aangesloten op de buffer die in de zomer met koud water uit de bodemwarmtewisselaar koeling kan opwekken. Per opwekker worden maximaal zes appartementen aangesloten.

Distributie
Vanaf de buffer wordt het water getransporteerd met een tweepijps systeem en een HR circulatiepomp. De buizen lopen in een verticale schacht, en zijn zeer goed geïsoleerd. Per appartement worden een warmtemeter en een regelafsluiter gemonteerd die er voor zorgen dat de installateur op afstand per appartement kan zien wat de stroming is, de aanvoer- en de retourtemperatuur, het opgenomen warmte- of koude vermogen en de opgenomen of afgegeven hoeveelheid warmte. Eventueel kan als opdrachtgever dit wenst dus wel de geleverde warmte en koude per appartement op basis van bemetering verrekend worden.
Bron

De bron voor de warmtepompen is een collectieve verticale bodemwarmtewisselaar, die dus alle vier de warmtepompen en de twee koel wisselaars voedt. De bodemwarmtewisselaar is opgebouwd uit gesloten lussen in de betonnen funderingspalen, die ter plaatse worden geboord en met beton gevuld. Tijdens het vullen worden de HDPE bodemlussen in de palen aangebracht.
Deze worden aangesloten op een verdeler/verzamelaar met flow meters, zodat per lus/paal kan worden gecontroleerd hoe groot de stroming is. Als extra energiebron wordt op deze bodemwarmtewisselaar een aantal PVT collectoren aangesloten die bij een bepaalde zonkracht extra warmte kunnen leveren aan de bodemwarmtewisselaar, die daarmee de bodem rondom de funderingspalen kan opwarmen en deze warmte daar kan bufferen voor de winter. Tevens bestaan deze collectoren uit standaard PV panelen, die door de koeling van de collectoren een iets hogere elektrische opbrengst zullen halen bij hoge buitentemperaturen. Aantal 40 stuks, afmetingen 1.650 x 992 mm. PV vermogen per paneel 300 Wp.
Totaal geleverde thermische energie aan de bron circa 9.500 kWh/a.

Herontwikkeling Aardgasvrij

Specificatie Ventilatie
In de appartementen mechanische ventilatie toevoer in de woonkamer/keuken en de slaapkamers, mechanische afvoer uit de keuken, badkamer en toilet. Afvoerrozetten op het verlaagd plafond,
toevoerroosters rechthoekig met verstelbare schoepen in de verticale rand van het verlaagd plafond in de slaapkamers en de woonkamer. Het lucht debiet is per rooster in te regelen. Toevoer per slaapkamer 50 m3/h, overig volgens nieuwbouw eisen Bouwbesluit. Hierdoor is de binnenlucht kwaliteit met name in de slaapkamers bij maximaal debiet veel beter dan bij installaties die volgens de eisen van het Bouwbesluit worden gedimensioneerd.

Luchtbehandelingskast
Per gebouw komt op de zolder of daaronder gelegen verdieping een collectieve luchtbehandelingskast (LBK). Debiet 1.200 m3/h. Soort LBK mechanische toe- en afvoer met hoog rendement warmte terugwinning (WTW). Ventilatoren aangedreven met HR gelijkstroom motoren, WTW warmtewisselaar voorzien van een 100% bypass. In de collectieve lucht aanvoer een elektrische verwarmer die bij vorst de toevoerlucht vorstvrij houdt en de ingeblazen lucht op een comfortabele temperatuur houdt. Luchtfilters G4 afvoer en F7 toevoer. Toerenregeling ventilatoren traploos, op constante druk in het toevoerkanaal. Afvoer gelijk aan de toevoer. SFP en rendement van de WTW voldoen aan de EcoDesign eisen. De luchtkanalen naar en van buiten zijn kort en worden zwaar geïsoleerd om het WTW rendement zo hoog mogelijk te houden.

Distributie
Vanaf de LBK wordt de lucht via goede geluiddempers getransporteerd door stalen ronde verticale luchtkanalen en ronde gladde hulpstukken in een brandwerende schacht. Luchtdichtheidsklasse C. Per appartement aansluitingen voorzien van brandkleppen, Variabel Air Volume (VAV) regelkleppen en geluiddempers in de technische ruimte. De VAV kleppen worden aangestuurd door een regeling die per verblijfsruimte het CO2 gehalte meet, en op basis van het hoogst gemeten gehalte het totale volume daarop aanpast. Streefwaarde CO2 ≤ 900 ppm. Na de geluiddempers luchtkanalen uitgevoerd in PVC Dyka Air, dit zijn luchtkanalen met een optimale aerodynamische geometrie, met een lage specifieke weerstand en daardoor stille installatie. Bovendien luchtdichtheidsklasse D en goed te reinigen.
Met dit collectieve CO2 gestuurde ventilatie systeem wordt het energiegebruik voor ruimteverwarming behoorlijk gereduceerd en wordt een binnenlucht kwaliteit gerealiseerd die beter is dan volgens de eisen nieuwbouw Bouwbesluit, die in de praktijk zeer te wensen over laat. Bovendien zijn de akoestische eigenschappen en de onderhoudskosten vanwege het collectieve systeem gunstig ten opzichte van individuele systemen.

Locatie : Amsterdam

Start bouw : 2020

Meer informatie te lezen in onze Case.

IMG_4249
IMG_4241
IMG_4256
IMG_4255
IMG_4254
IMG_4247
Amsterdam infographic_duurzaam
Infinity Amsterdam