Projectmanagement: Monument van Diemenstraat Den Haag

Bouwmanagement & Projectmanagement Monument

De uitdaging: Het opstellen van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) voor 15 jaar, inclusief een beoordeling en inventarisatie van de verduurzamingsmogelijkheden voor het monument.

Onze waarde: Aan de hand van ons Stappenplan hebben wij de klant meegenomen door het project. We zijn gestart met het bepalen van de ambitie; hebben we het over een ambitie voor de korte of lange termijn? Daarnaast hebben we de ambitie op het gebied van energie-efficiëntie geformuleerd: aardgasvrij in 2050. Aan het dan van bestaande gegevens hebben wij een inventarisatie gemaakt van het gebouw. Er is gekeken naar bestaande installaties en technische specificaties, bestaande gegevens zijn geïnventariseerd en beschikbare rapporten en quickscans beoordeeld. Uiteindelijk is er ook gekeken naar de kenmerken en het potentieel van het gebouw.

kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument
kernwaarde_groen_projectmanagement_monument