Wat verandert er in de WELL v2?

 In Blog

De WELL Building Standard is een steeds vaker gebruikt instrument om een gezonde leefomgeving te realiseren. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn de effecten van een gebouw op het medisch welbevinden van de gebruiker vertaald naar praktijkgerichte toetsingsvormen. Op basis van een breed scala aan thema’s – van luchtkwaliteit en licht, tot voeding en beweging – geeft de WELL richtlijnen om te komen tot een gezonde en comfortabele woon-, werk- en leefomgeving.

WELL v2
In het voorjaar van 2018 verscheen een nieuwe versie van de WELL Building Standard: WELL v2. In het eerste kwartaal van 2019 zal deze van toepassing zijn en zal de eerste versie geleidelijk worden afgeschaft De WELL richt zicht niet langer alleen nog op kantoren, maar bevat nu ook eisen voor andere functies. Maar wat gaat er veranderen?

10 thema’s
In de eerste versie van de WELL waren de richtlijnen onderverdeeld in zeven thema’s, de WELL v2 bestaat uit tien thema’s, namelijk Air, Water, Nourishment, Light, Movement, Thermal Comfort, Sounds, Materials, Mind en Community. In vergelijking met de eerste versie zijn de thema’s Sounds, Materials en Community toegevoegd en zijn Fitness en Comfort vervangen voor Movement en Thermal Comfort.

Met de uitbreiding van de thema’s wordt er op bredere schaal gekeken naar de effecten van gebouwen op de menselijke gezondheid. Het thema Materials bevat eisen om emissie-armen materialen en materialen zonder uitstoot van schadelijke stoffen toe te passen. Het is overigens verplicht om de concentratie chemische stoffen in de binnenlucht te meten om te toetsen of de toegepaste materialen daadwerkelijk emissiearm zijn.

Het effect van geluid op mensen is vaak een onderbelicht probleem. De WELL v2 komt met specifieke eisen op het gebied van akoestiek, om ervoor te zorgen dat gebruikers in een zo productief mogelijke omgeving kunnen werken en presteren, zonder dat zij hierbij worden afgeleid of gehinderd door kantoor lawaai.

Bij het thema Community gaat het onder andere om het verbeteren van de bewustwording over gezondheid door het verstrekken van informatie en het promoten van een gezonde werkomgeving. Daarnaast vallen er allerlei eisen om de gemeenschapszin te bevorderen, denk hierbij aan het verrichten van vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages.

WELL v2 flexibeler
Bij de eerste versie van de WELL was een WELL-certificaat soms niet haalbaar, doordat bepaalde verplichte WELL Feature niet gehaald konden worden. Het aantal verplichte features (”Preconditions”) is verlaagd van 41 naar 23. Het is nu enkel nog vereist dat er minimaal 2 punten per thema behaald worden door middel van optionele features (”Optimizations”). Het voordeel is dat me een keuze kan maken in de na te streven kenmerken.

Waarom is WELL belangrijk?
We verblijven dagelijks zeker 90% van de tijd binnen. Hierbij spendeert men het grootste gedeelte van de dag bij de werkgever. Als de 90% nog niet overtuigend genoeg is, heeft ook onderzoek aangetoond dat de fysieke (werk)omgeving van grote impact is op de perceptie van gezondheid, tevredenheid en effectiviteit van de medewerker. Bekend is dat het optimaliseren van een gezonde werkomgeving tot arbeidsproductiviteitsstijging kan leiden (tussen 8-11%, bron: WGBC) en het ziekteverzuim kan reduceren (tot 2%, bron: DeNieuweNorm).

Een WELL gerealiseerd gebouw draagt bij aan betere arbeidsproductiviteit, tevredenheid en uiteindelijk lagere kosten

 

Uitnodiging om te sparren
Heeft u de ambitie om een gezond gebouw te realiseren, of weet u juist helemaal niet waar te beginnen? Wij sparren graag met u hierover en kunnen samen kijken naar de verschillende mogelijkheden. Neem dan gerust contact op met Robert Sengers of Sven Steps.

Recommended Posts
Comments
  • Paula van den Boer

    Hi Sven, interesting read! Ik vroeg me af waar jij hebt gehoord/gelezen dat WELL v2 per Q1 2019 operationeel wordt? Ik was hier naar op zoek i.v.m. het AP examen, maar heb daar vanuit WELL niets over kunnen vinden..

Foto van Jurriaan Snikkers