Waarom zou ik mijn kantoor renoveren volgens De Nieuwe Norm?

 In Blog, Duurzaamheid

Als je een bestaand kantoor volgens De Nieuwe Norm renoveert maak je anno 2017 niet alleen een unieke propositie, maar zorg je ervoor, dat het kantoor in een keer toekomstbestendig is. Je weet exact hoeveel energie het gebouw en de gebruikers verbruiken en hebt de garantie dat deze energie ter plekke duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn de meetbare prestaties met betrekking tot comfort en gezondheid gegarandeerd, waardoor een gefundeerd gesprek mogelijk is over de prijs die wordt betaald voor de toegevoegde waarde.

De Nieuwe Norm leidt tot een comfortabel en bovenal gezond kantoor waar men graag komt, werkt en aantoonbaar beter functioneert.

Een korte toelichting:
Kantoor vol Energie levert een bijdrage aan het creëren van marktcondities om betaalbaar en op grote schaal bestaande kantoren te renoveren naar kantoren die energie besparen en energie leveren. Kantoor vol Energie heeft “De Nieuwe Norm” ontwikkeld. Hiermee bepalen we de waarde van Gezondheid en Arbeidsproductiviteit. De Nieuwe Norm leidt tot betere en betaalbare kantoren die waarde toevoegen voor zowel de eigenaar als de gebruiker.
Om een bestaand kantoor energie-neutraal te renoveren zal je aan de voorkant moeten investeren, het voordeel is daarna dat je geen energiekosten meer hoeft af te rekenen. Dit is ook een voordeel voor de Gebruiker. Hij is daardoor bereid een hogere huur te betalen.

Welke rol speelt gezondheid in De Nieuwe Norm?
Gezondheid is een heel belangrijk aspect in De Nieuwe Norm, vanwege de invloed daarvan op de arbeidsproductiviteit van de mensen die werken in het kantoor. Als de mensen zich goed voelen, doordat zij werken in een gezonde kantooromgeving, dan zijn zij automatisch ook productiever. Andersom beredeneerd, de arbeidsproductiviteit gaat aantoonbaar en merkbaar achteruit wanneer het te warm, te koud, te donker, te rumoerig is. Dat gaat niet alleen over ziekteverzuim – want dat betreft slechts 3 a 4% van de beschikbare werktijd die daarmee beïnvloed wordt – maar juist over een hoger werktempo en een lagere foutenkans gedurende het grootste deel van de werktijd (96-97% van de tijd) als de omstandigheden goed zijn. Gezondheid op de werkvloer is dus een heel belangrijk aspect, waar de binnenmilieuklimaatomstandigheden van het kantoor een grote invloed op uitoefenen.

De positieve effecten van een goed binnenklimaat zijn wetenschappelijk onderbouwd. Een samenvatting van veel relevant onderzoek is te vinden in ‘BBA BINNENMILIEU Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve van de EET value case tool – Platform 31 van 15 oktober 2015.

Uitnodiging:
Heeft u behoefte aan toekomstbestendige kantoren en / of een gezonde en energie-neutrale huisvesting?
Neem dan gerust contact met mij op of kom eens langs voor een kop koffie.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

 

Kernwaarde Groen maakt deel uit van het consortium Vitale Kantoren

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks
  • […] & productiviteit ten behoeve van de EET value case tool – Platform 31’ en te lezen op onze blog. Ook Specialisten Gerrit-Jan Teunissen (Traject) en Antwan van Haaren (DGMR) waren aanwezig en […]

Kernwaarde Groen betreedt speelveld. Creëer samen gezondheid en productiviteit in kantoren.