Woon, werk en leef ik in een gezond gebouw?

 In Blog

Steeds meer mensen proberen gezond te leven. We letten op wat we eten en drinken, we bewegen meer, gaan vaker sporten en we besteden de nodige aandacht aan ontspanning. Maar als u aan gezondheid denkt, heeft u dan ook wel eens nagedacht over de gebouwen waarin u dagelijks verblijft?
We verblijven dagelijks 90% van de tijd binnen. Hierbij spenderen sommige meer tijd op de werkvloer dan thuis. We denken er niet meer over na, maar veel van deze tijd brengen we door in ruimtes zonder voldoende daglicht of frisse lucht. Onderzoek heeft aangetoond dat de fysieke omgeving van grote impact is op de perceptie van gezondheid. Dit kunnen we weerspiegelen op zowel woningen als werkomgevingen

Door de jaren heen hebben we van ons huis een plek gemaakt waar we het liefst nooit meer weg willen. Alles wat we nodig hebben, haalde we naar binnen: van grote televisies tot aan het mooiste speelgoed voor onze kinderen. Wat we eigenlijk deden is onszelf afsluiten van de buitenwereld. Daarmee creëerden we een binnenklimaat dat tot wel vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht. Van een teveel aan CO2 deeltjes tot aan voedseldeeltjes bij het koken. Kinderkamers zijn qua luchtversheid vaak de slechtste plek. Liefst 45% van alle kinderkamers heeft en te hoog CO2- niveau, 25% zelfs 3 maal de aanbevolen hoeveelheid. Daarnaast zijn ook vaak het speelgoed en de elektronische apparaten verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit, mede door de potentiele schadelijke uitstoot van (giftige) vluchtige organische stoffen (Bron: Danish Eco Council, 2016).

Naast slechte luchtversheid is ook vocht een groot probleem. Ter illustratie: Een gemiddeld gezin produceert ongeveer tien liter vocht in huis, mede door het binnenshuis drogen van gewassen kleding. Vochtige en beschimmelde omgevingen verhogen het risico op astma, maar kunnen ook allergische reacties veroorzaken (IBP Fraunhofer, 2016). Afgevraagd waarom u snel last heeft van droge ogen, een droge huid of uitslag en vlekken? Leven in een onfrisse, muffe lucht en vochtige omstandigheden is een standaard geworden waar we zelf niet meer bij stilstaan. We zijn momenteel zo ver dat 1 op de 6 Europeanen leeft in een ongezonde omgeving (Bron: VELUX A/S, 2017)

Het slechte binnenklimaat komen we ook tegen in kantoren. Het is bekend dat over het algemeen 90% van de bedrijfskosten personeelskosten zijn. Het optimaal inrichten van werkruimte is daarmee een investering waarbij het kantoor geen kostenpost meer hoeft te zijn, maar een plek waar financiële meerwaarde gecreëerd wordt en tegelijkertijd bijdraagt aan het mentaal en fysiek welbevinden van de medewerkers. Dan loont het zich eens om na te denken over hoe gezond uw gebouw of de werkplek van uw werknemers is. Toch komt het nog vaak voor dat werknemers dicht op elkaar worden gezet om ruimte en zo kosten te besparen. Geen rekening houdend met daglicht, werken werknemers onder kunstmatig licht. Dit leidt tot concentratie problemen, hogere bloeddruk en andere klachten (Bron: NHS UK, 2015). Eenmaal thuis van werk is het biologische ritme door het kunstlicht verstoord, voelen mensen zich vermoeid, hebben last van hoofdpijn en slapen ze slechter, waardoor ze de dag erna nog vermoeider zijn.

Weten is niet genoeg
Weten is niet genoeg. Want nu u het weet, wat gaat u eraan doen? Gezonde gebouwen zouden volgens ons verplicht moeten zijn! Het is belangrijk dat we opnieuw gaan nadenken over de manier waarop we binnen leven en werken. Kernwaarde Groen kan uw binnenklimaat en de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken samen met CloudGarden. Door het binnenklimaat te monitoren met slimme klimaatsensoren weet u wat er speelt in uw gebouw. Deze slimme klimaatsensoren registreren de fysische factoren temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, het gehalte aan CO2, vluchtige organische stoffen en fijnstof. Door verschillende fysische factoren met elkaar te combineren kunnen problemen in het binnenklimaat eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden.

Aan de hand van deze data kunnen wij u informeren hoe uw gebouw ervoor staat en wat er eventueel geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor bieden wij adviezen en concrete handvaten. Waarom dit belangrijk is? Bekend is dat het optimaliseren van een gezonde werkomgeving tot arbeidsproductiviteitstijgingen kan leiden (tussen 8-11%, bron: WGBC) en het ziekteverzuim kan reduceren (minimaal 0,5% volgens BBA). In deze gezonde werkomgeving speelt het binnenklimaat een grote rol en door dit te optimaliseren kan u bijdragen aan een hogere productiviteit en een lager ziekte verzuim binnen uw organisatie.

BREEAM en WELL
Zowel in BREEAM als in de WELL Building Standard wordt het belang van het (monitoren van) binnenklimaat onderstreept. In de richtlijnen van BREEAM-NL In-Use zijn onder credit HEA13 punten te verdienen door het meten van het aantal overschrijdingsuren van de temperatuur, iets wat simpel getoetst kan worden met de klimaatdata. Ook bij credit HEA14 zijn punten te verdienen door de interne luchtkwaliteit en het gehalte CO2 te monitoren. In de richtlijnen van BREEAM-NL voor Nieuwbouw en Renovatie komen 3 credits naar voren waarbij de klimaatanalyse kan bijdragen aan de bewijsvoering:

  • HEA8 – Interne luchtkwaliteit
    > Als bewijsvoering dient een CO2 monitoring uitgevoerd te worden
  • HEA9 – Vluchtige organische verbindingen
    > Als bewijsvoering dient totale gehalte aan tVOC en Formaldehydeconcentratie gemeten te worden.
  • HEA10 – Thermisch Comfort
    > Als bewijsvoering dient een overschrijdingsuren berekening gemaakt te worden.

De WELL Building Standard gaat nog een stapje verder en stelt in diverse features normen vast waaraan een gezond binnenklimaat zou moeten voldoen. Middels de klimaatdata kan worden gemonitord of uw omgeving binnen de gestelde normen blijft. Bijvoorbeeld, in Feature 1 omtrent luchtkwaliteitsnormen wordt gesteld dat het niveau van vluchtige organische stoffen niet meer dan 500 µg per m2 mag zijn. In diezelfde feature wordt ook gesteld dat het gehalte fijnstof onder een bepaalde waarde moet blijven. Beide fysische omgevingsfactoren worden gemeten in de klimaatdata. Door de normen te vergelijken met de data, kan overzichtelijk en simpel worden weergegeven of uw omgeving voldoet aan de normen of hoe vaak uw omgeving boven de gestelde normen uitkomt.

Feature 3 heeft betrekking op de effectiviteit van ventilatie. Hier wordt het belang van de luchtkwaliteit in relatie met het gehalte aan CO2 geschetst. Dit gehalte dient onder de norm van 800 ppm te blijven.
De klimaatdata kan inzichtelijk maken of uw omgeving boven het gestelde limiet komt. Als hier sprake van is kan de data duiden of dit veroorzaakt wordt door menselijke activiteit of dat toch chemische gassen die bijvoorbeeld worden uitgestoten door verf of meubels de boosdoener zijn.

Feature 4 heeft de intentie om het gehalte aan vluchtige organische stoffen zo laag mogelijk te houden in gebouwen. Door het binnenklimaat te monitoren kan inzichtelijk worden gemaakt of maatregelen die worden genomen omtrent de reductie van vluchtige organische stoffen ook het gewenste effect hebben.

Sparren met Kernwaarde Groen en CloudGarden
Welke stappen kan u zetten om bij te dragen aan gezonde gebouwen? Veel klanten stoeien met de vraag waar te beginnen en hoe? Wij helpen u daar graag bij! Interesse in wat een klimaat analyse voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via de website. Wij maken graag een afspraak met u om samen een gezond gebouw te realiseren.

Recommended Posts
Herontwikkeling Aardgasvrij