Transformeren kost tijd

De kunst van het transformeren van gebouwen is dat men eenvoudig moet beginnen. We werken vanuit de mogelijkheden die een gebouw heeft. Vanuit resultaat kunnen we dan gaan werken aan de complexere verduurzamingswensen. Verduurzamen betekent letterlijk: de duur van iets verlengen. Het verduurzamen zelf kost daarmee ook tijd. We werken daarom ook niet vanuit opportunisme, maar vanuit de realiteit. De beste verhouding zoeken tussen investering & waarde, tussen verbeteringen & huurdersgeluk en tussen gebouw & omgeving.

Hier zijn we goed in

Transformeren &Verduurzamen van Gebouwen

Bouw- &Projectmanagement

Duurzaamvastgoed beheer

Meer informatie? Neem direct contact met ons op!

Hoe doen we dat?

Bij het verduurzamen van een gebouw, maken wij gebruik van de BREEAM-NL In-Use methode. De 9 BREEAM criteria beoordelen hoe een gebouw wordt beheerd, aantrekkelijk wordt gemaakt en met name hoe er meer wordt gehaald uit het potentieel van een gebouw qua gezondheid, comfort, energie enz. Wij passen de BREEAM criteria pragmatisch toe, waardoor de kracht van een gebouw snel zichtbaar wordt.

BREEAM en Dutch Green Building Council.

Wat kan ik er mee? Wat levert het me op?

7%
betere verhuurbaarheid
16%
productievere werknemers
17%
meer restwaarde van uw gebouw

“Gebouweigenaren zijn steeds meer overtuigd van de voordelen van duurzame huisvesting”

Bouw- & Projectmanagement

Wij vinden projectmanagement heel leuk. We zijn gespecialiseerd in bouwmanagement.

Wat we doen: Het organiseren en coördineren van alle activiteiten die ten behoeve van de totstandkoming van een project noodzakelijk zijn om de wensen en dromen van de opdrachtgever te realiseren. Rekening houdend met tijd, kwaliteit en kosten van het project.

Projecten managen we op basis van “Lean bouwen”. Alle energie en alle creativiteit wordt gericht wordt op het optimaliseren van alle aspecten die als waardevol worden ervaren door de klant, bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten, milieubelasting en dat tegen de voor de keten meest gezonde onderlinge kostenverdeling.

En alle gegevens zijn “in the cloud” beschikbaar voor u als opdrachtgever zodat u zelf niets hoeft te archiveren. Vertrouwelijke gegevens zijn afgeschermd. Lekker makkelijk! Kernwaarde Groen heeft een breed netwerk van partners waarmee wordt samengewerkt. Afhankelijk van het project worden de juiste gespecialiseerde partners ingeschakeld. Altijd in overleg met de klant.

We zijn heel trots op de waanzinnig mooie projecten die we samen met anderen hebben gerealiseerd.

Simplicity
is the
soul of
efficiency

Duurzaam vastgoed beheer

Wij beheren uw gebouw(en) en zorgen voor blije gebruikers. Alles op technisch en commercieel gebied regelen we voor u.

Wij als BREEAM-NL in USE Expert zijn extra gefocust op duurzaam beheer, voorbeelden hiervan zijn:

 • het management beleid,
 • procedures en de praktijk met betrekking tot de werking van het gebouw
 • de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water, energie en andere hulpstoffen
 • de milieu-impact, zoals CO2, afvalproductie enz.

Met BREEAM-NL In-Use managen en monitoren we bestaande gebouwen (Assets) die in gebruik zijn. Tevens gebruiken we BREEAM-NL In-Use ook als leidraad voor het voorbereiden en managen van groot onderhoud, maar ook dagelijks onderhoud zoals kleinschalige renovaties.

Duurzaam Vastgoed Beheer heeft voor eigenaren en gebruikers grote voordelen zoals:

 • lagere exploitatielasten
 • een zichtbare besparing op de energiekosten
 • een waardevaster gebouw
 • een prettiger verblijf- en werkklimaat
 • een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
 • levensduurverlenging van het gebouw
 • imago- of identiteitsverbetering
 • Hogere huuropbrengst 5 a 10% !