Bouwmanagement

Advies-, Bouw- en Project- management. Met name op het gebied van Kantoren, Woningen, Winkels en Monumenten.

Bouwmanagement en Projectmanagement vanaf de initiatieffase, het ontwerp tot en met de oplevering, in herontwikkeling, renovatieprojecten, transformatie van gebouwen en huisvestingsprojecten.

Wat we doen: het organiseren en coördineren van alle bouw-activiteiten van het project, met budget bewaking, op tijd gereed en met de hoogste kwaliteit voor een tevreden opdrachtgever.

Aardgasvrij renoveren

We staan voor een grote opgave. Bij de energietransitie is duidelijk dat we geen fossiele brandstoffen meer gaan gebruiken om onze woningen en gebouwen te verwarmen, dus ook geen aardgas. Dat betekent nogal wat voor u als Eigenaar of Gebruiker van onroerend goed.

Gezonde gebouwen

Wij geven opdrachtgevers advies hoe zij het beste Gezondheid, Energie & Productiviteit in gebouwen kunnen verbeteren. Voor Eigenaren en Gebruikers van gebouwen realiseren wij gezonde en duurzame gebouwen. BREEAM-NL, DeNieuweNorm en de WELL Building Standard zijn voorbeelden van middelen waarmee wij dit realiseren.

Ons aanbod:

Energie efficiëntie van gebouwen verbeteren

Als u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, dan is een Energieprestatie Advies iets voor u. Het Energieprestatie Advies (incl. Maatwerkadvies) bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van uw bestaande bedrijfsgebouw te verbeteren.

Ons aanbod:

BREEAM-NL In-Use

Met de BREEAM-NL In-Use kunnen we de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw beoordelen. Met als voordeel; reductie van operationele kosten, aantoonbare meer waarde, mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA/VAMIL), verminderen risico’s (en lagere risico-opslag bij leningen) en goed voor communicatie en imago.

Energie-neutrale gebouwen

Wij adviseren klanten om Energie-neutrale gebouwen volgens De Nieuwe Norm te realiseren. De Nieuwe Norm staat voor een gebouw dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het gebouw en de gebruiker(s) nodig hebben. De Nieuwe Norm is de stip op de horizon voor bestaande gebouwen in Nederland.

Paris Proof

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zullen we de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch moeten verminderen. Dat betekent dat veel meer gebouwen in Nederland snel moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd. Een kantoor dat jaarlijks niet meer dan 50 kWh/m2 verbruikt, mag zich in de ogen van de DGBC en het Deltaplan Duurzame Renovatie voorlopig een Paris Proof kantoorgebouw noemen. Gaan wij uw gebouw Paris Proof maken?

Circulair Bouwen

Bij circulair bouwen komt veel kijken. U kunt bijvoorbeeld op belemmeringen stuiten op het gebied van regelgeving. Of u wilt weten hoe u duurzaam kunt inkopen. Kernwaarde Groen maakt circulair bouwen makkelijker. Meten is weten, ook bij circulair bouwen. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting aan van materialen in een gebouw. Dit helpt de circulariteit van een gebouw in te schatten.

Uitdaagsessie

Uitdaagsessie of Inspiratie sessie om samen met de opdrachtgever en zijn / haar organisatie de ambitie en een stip op de horizon te bepalen. Het uitdagen van de opdrachtgever en zijn organisatie om Strategie te bepalen en een visie Toekomstbestendig Vastgoed uit te rollen. Dit kan betrekking hebben op één gebouw, op een organisatie, meerdere gebouwen of een hele portefeuille.