Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Wij geven opdrachtgevers advies hoe zij het beste Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in kantoren kunnen verbeteren. Voor Eigenaren en Gebruikers van gebouwen realiseren wij gezonde en duurzame gebouwen.

lamp

Advies Gezonde Gebouwen

Advies Energie-neutrale Gebouwen

Energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren

Meer informatie? Neem direct contact met ons op!

GEZONDE GEBOUWEN

Gezonde gebouwen zouden verplicht moeten zijn! We verblijven dagelijks zeker 90% van de tijd binnen. Hierbij spendeert men het grootste gedeelte van de dag bij de werkgever. Dan loont het om eens na te denken over hoe gezond uw gebouw is toch?

Als de 90% nog niet overtuigend genoeg is, heeft ook onderzoek aangetoond dat de fysieke (werk)omgeving van grote impact is de perceptie van gezondheid, tevredenheid en effectiviteit van de medewerker. Bekend is dat het optimaliseren van een gezonde werkomgeving tot arbeidsproductiviteitsstijging kan leiden (tussen 8-11%, bron: WGBC) en het ziekteverzuim te reduceren is. (minimaal 0,5% volgens BBA).

Daarnaast is bekend dat over het algemeen 90% van de bedrijfskosten personeelskosten zijn. Het optimaal inrichten van werkruimte is daarmee een investering waarbij het kantoor geen kostenpost meer hoeft te zijn maar een plek waar financiële meerwaarde gecreëerd wordt en tegelijkertijd bijdraagt aan het mentaal en fysiek welbevinden van de medewerkers.

 

Wij doen dit met behulp van de BREEAM-NL In-Use en de WELL Building Standard methode.

Een gezond gebouw heeft voor eigenaren en gebruikers grote voordelen zoals:

  • lagere exploitatielasten
  • een zichtbare besparing op de energiekosten
  • een waardevaster gebouw
  • een prettiger verblijf- en werkklimaat
  • een lager ziekteverzuim
  • levensduurverlenging van het gebouw
  • imago- of identiteitsverbetering
  • arbeidsproductiviteitsstijging van wel 8 tot 11%

ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN

Wij realiseren Energieneutrale kantoren volgens De Nieuwe Norm. De Nieuwe Norm staat voor een kantoor dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het kantoor en de kantoorgebruiker(s) nodig hebben.

Waarom zou ik mijn kantoor renoveren volgens De Nieuwe Norm?

Als je een bestaand kantoor volgens De Nieuwe Norm renoveert maak je anno 2017 niet alleen een unieke propositie, maar zorg je ervoor, dat het kantoor in een keer toekomstbestendig is. Je weet exact hoeveel energie het gebouw en de gebruikers verbruiken en hebt de garantie dat deze energie ter plekke duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn de meetbare prestaties met betrekking tot comfort en gezondheid gegarandeerd, waardoor een gefundeerd gesprek mogelijk is over de prijs die wordt betaald voor de toegevoegde waarde.

De Nieuwe Norm leidt tot een comfortabel en bovenal gezond kantoor waar men graag komt, werkt en aantoonbaar beter functioneert.

Een gezond kantoor

Wat kan ik er mee? Wat levert het me op?

7
betere verhuurbaarheid
16
productievere werknemers
17
meer restwaarde van uw gebouw

“Gebouweigenaren zijn steeds meer overtuigd van de voordelen van duurzame huisvesting”

ENERGIE – EFFICIËNTIE VAN GEBOUWEN VERBETEREN

Als u wilt weten wat uw mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de energie-efficiëntie, dan is een Energieprestatie Advies iets voor u. Het Energieprestatie Advies (incl. Maatwerkadvies) bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van uw bestaande bedrijfsgebouw te verbeteren.

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten.

De kosten voor een Maatwerkadvies komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor EIA. Als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voor EIA in aanmerking komt kunt u de kosten bij uw EIA-aanvraag meenemen. Gemiddeld levert dit u zo’n 13,5% financieel voordeel op.

Simplicity
is the
soul of
efficiency