Case 2

Een Energie-neutraal kantoor realiseren!

De uitdaging bij dit project was: kunnen we een kantoor realiseren met een energieverbruik van 50 kWh/m2 of misschien zelfs wel 25 kWh/m2? En dan ook nog eens gezond en comfortabel kantoor realiseren dat geen CO2-uitstoot meer heeft?

Deze uitdaging hebben we opgepakt voor Kantoor Vol Energie. In deze case vertellen we hoe we een bestaand kantoor in Leidschendam (bouwjaar begin jaren ’80) hebben doorgerekend en een ontwerp hebben gerealiseerd waarbij de energievraag nog maar 21 kWh/m2 was.

Om te beginnen enkele technische gegevens van het gebouw:

 • Oppervlakte 4.435 m2 VVO
 • 2 Remeha CV-ketels a 370 kW
 • 190 kW koeling
 • Mechanische balansventialtie met twin-coil WTW
 • Energielabel D

Huidige situatie energieverbruik per jaar:

Elektra 376.035  kWh
Gas 61.519  m3

Huidige situatie energiebehoefte per m2:

Elektra (per m2 VVO) 85  kWh/m2
Gas (per m2 VVO) 139  kWh/m2
Energiebehoefte: 224  kWh/m2

In deze case hebben we #DeNieuweNorm toegepast om een Energie-neutraal kantoor te realiseren zonder CO2 uitstoot. De belangrijkste uitgangspunten voor De Nieuwe Norm zijn :

 1. De Nieuwe Norm gaat uit van 35 kWh/m2 per jaar voor het energiegebruik van het kantoor.
 2. De Nieuwe Norm gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar aan gebruikersenergie.
 3. De Nieuwe Norm gaat uit van 100% duurzaam opgewekte energie.
 4. De Nieuwe Norm gaat uit van een optimale situatie voor het binnenmilieuklimaat.

En dit alles terwijl er ook een gegarandeerd, gezond binnenmilieuklimaat heerst en de gebruikerstevredenheid hoog is.

In deze case gaan we er van uit het kantoor volledig te renoveren aangezien het kantoor circa 30 jaar oud is en er een natuurlijk moment is aangekomen voor renovatie. Voor renovatie en het ontwerp worden de Trias Energetica  basisvuistregels toegepast.

De Trias Energetica basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen bestaat uit 3 stappen:

 • Stap 1. Beperk de energievraag
 • Stap 2a. Gebruik energie uit reststromen
 • Stap 2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
 • Stap 3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100% hernieuwbare energie.

Het proces wat we hebben doorlopen is goed te zien in de volgende schetsen en afbeeldingen:

Het proces leverde een prachtig eindresultaat :

Nieuwe situatie energieverbruik per jaar:

Elektra 92.389  kWh
Gas 0  m3

Nieuwe situatie energiebehoefte per m2:

Elektra (per m2 VVO) 21  kWh/m2
Gas (per m2 VVO) 0  kWh/m2
Energiebehoefte: 21  kWh/m2

Welke technische oplossingen en innovaties hebben we toegepast ?

80% van het kantooroppervlak heeft een ‘fijn’ klimaat, 20% van het vloeroppervlak heeft een ‘ruw’ klimaat

 • In de fijne zones is Triple glas toegepast, in de ruwe zones HR++ Kastenfenster.
 • Verwarming en koeling via de vloer en ‘snelle’ stralingsplafonds
 • Opwekking gebeurd door middel van een bodem warmtepomp (brijn/water)
 • Overal Ellipz Lighting LED verlichting toegepast.
 • Aan de gevels zorgt 1.550 m2 met ZigZagsolar panels voor 98.000 kWh
 • Op het dak is een daktuin voor urban farming gerealiseerd
 • Enerphit van de schil verlaagt verwarmingsvraag naar 4 kWh/m2·a.
 • Krios O2 ventilatieplafond, minder luchtkanalen, tochtvrije ventilatie.
 • Hybride ventilatie; natuurlijke ventilatie als het kan, HR WTW als het moet. 8 tot 10 l/s·persoon.

Aardgasvrij

Door de combinatie van deze maatregelen is het ons gelukt een laag energiegebruik te realiseren en bij dit project van het gas af te gaan. De benodigde energie wordt gehaald uit de bodem waardoor er geen vraag meer is naar gas. Om te waarborgen dat ook tijdens piekvraag of voor het geval de bodembron droog valt hebben we ons gewend tot de zon. Door middel van zonnepanelen wordt er een buffer gecreëerd van energie die kan worden aangesproken mocht het nodig zijn.

Locatie: Leidschendam
Uitdaging: Energiebehoefte van maximaal 25 kWh/m2.
Status: Ontwerp
Leuk: Geen CO2 uitstoot meer.
Team: Samenwerking met een team bestaande uit Liong Lie, John Van der Spek, Robert de Bourgraaf, Wytze Kuijper, Florijn vriend, Digna De Bruin & Kantoor Vol Energie.
Bouwjaar: 1986

Om appels met appels te vergelijken hebben we het in deze case steeds over kantoren. Maar deze strategie kunnen we ook toepassen op andere gebouwen zoals retail, onderwijs, woningen enz.

In deze cases hebben we het gehad over Energie-neutrale gebouwen volgens de Nieuwe Norm. Tegenwoordig hebben we het ook over gebouwen die Paris Proof zijn. Wij kunnen gebouwen ook transformeren en renoveren zodat deze Paris Proof zijn!

Wat is een Paris Proof gebouw?

Een kantoor met predikaat Paris Proof gebruikt maximaal  70 kWh/m2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het energiegebruik van het kantoor en de gebruikersenergie. Dit is anders dan een gebouw volgens De Nieuwe Norm.

Wat kunnen wij voor u doen als u een Energie-neutraal of Paris Proof gebouw zou willen hebben!?

Koffie #50kWh
Een kopje koffie en sparren
1 uur gratis
2. 50 kWh/m2 case
3 uur voorbereiding met als case uw gebouw
2 uur de diepte in met een presentatie voor u op ons kantoor
1 uur opvolging en advies
6 uur €500,-
3. Toekomst bestendig Vastgoed
Onderwerpen:
Trends & Ontwikkelingen
Uitdaag sessie om samen met u een ambitie en een stip op de horizon te bepalenVisie Toekomstbestendig Vastgoed

 • 8 uur voorbereiding
 • Een dagdeel bij ons op kantoor
 • 8 uur opvolging en advies
€2500,-