Activiteitenbesluit gebouwen

Ook wel genoemd : Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas.

Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Ook energie besparen is namelijk verplicht. Door de informatieplicht kan de overheid hier strenger op handhaven.

Wij kunnen u helpen de juiste energiebesparende maatregelen te nemen en dit inzichtelijk te maken voor u.

informatieplicht energiebesparing