Energielabel utiliteitsgebouwen

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht.

Waarom een Energielabel utiliteitsgebouwen?
De gebouwen in ons land zorgen samen voor 40% van de CO2-uitstoot en een derde van het energiegebruik. Door dit broeikasgas warmt onze aarde in hoog tempo op en verandert ons klimaat. Vanaf 2023 moeten alle bestaande kantoorgebouwen met een oppervlak van 100 m2 of meer beschikken over energielabel C en in 2030 over energielabel A. Er gelden Wetten en Regels voor gebouwen welke door het RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – zijn opgesteld.