Health & Wellbeing t.b.v. GRESB

GRESB dient voor vastgoedportefeuilles als belangrijke benchmark en stimulans om continu te verbeteren, waaronder de Health & Well-being module. Wij ondersteunen u bij het beantwoorden van deze module. Daarnaast brengen wij in kaart hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande strategieën, activiteiten, processen en documentatie en hoe deze geoptimaliseerd en/of uitgebreid kan worden.