Paris Proof

In 2050 is er in heel Nederland 610 petajoule (PJ) duurzame energie beschikbaar: Dat is ongeveer een derde van het huidige verbruik.
Voor een volledig duurzame energievoorziening mag een kantoorgebouw straks nog maar 50 kWh per vierkante meter per jaar verbruiken. Een zorggebouw met overnachting heeft in 2050 per jaar nog maar 80 kWh per vierkante meter. Voor bijvoorbeeld supermarkten is er in 2050 nog 150 kWh per vierkante meter per jaar beschikbaar. Dat betekent dat gebouwen twee derde moeten besparen ten opzichte van het huidige gemiddelde.

De Dutch Green Building Council heeft een 6 stappen plan ontwikkeld wat wij ook toepassen.

paris-proof-inventariseren-portefeuille

Stap 1 – Inventariseren portefeuille

Om jouw gebouwen te verduurzamen, moet je eerst weten wat de huidige staat is. Pas als je dat geïnventariseerd hebt, kan je een beeld vormen van de renovatieopgave die te wachten staat.

paris-proof-gebouwanalyse

Stap 2 – Gebouwanalyse

Na de inventarisatie op grote lijnen, is het nu zaak om de details boven water te krijgen. Met die details breng je namelijk de mogelijkheden om te verduurzamen in beeld.

paris-proof-verduurzamingsplan

Stap 3 – Verduurzamingsplan

Nadat het beparingspotentieel bekend is, ga je een plan opstellen voor de verduurzaming van het gebouw tot 2030 (49% CO2-reductie) met een doorkijk naar Parijs (2050).

paris-proof-financiering

Stap 4 – Financiering

Met de vierde stap, het zorgen voor financiën, wordt het plan haalbaar gemaakt. Want ieder voorstel voor een maatregel, brengt kosten met zich mee.

paris-proof-realisatie-exploitatie

Stap 5 – Realisatie en exploitatie

De plannen zijn er en het is ook nog eens financieel dichtgetimmerd: het is tijd voor de realisatiefase. Dat betekent allereerst dat je de geplande maatregelen en kosten gaat uitzetten bij aannemers.

paris-proof-monitoring

Stap 6 – Monitoring

Je gerenoveerde pand is heropend! Een feestelijk moment. Maar dat betekent niet dat je achterover kunt leunen. Wil je echt een Paris Proof gebouw hebben, dan zal je de prestaties van het gebouw in beeld moeten brengen en meten.

Praktische handvaten hebben we bij Kernwaarde Groen al ontwikkeld:

  • Wij zorgen voor een gebouw waarin de processen die het de mens naar zijn de zin maken zo min mogelijk energie nodig hebben.
  • De zon binnenlaten voor licht en warmte;
  • De warmte binnenhouden door goede isolatie en kierdichting;
  • De zonnewarmte buiten houden voordat het binnen te warm wordt;
  • Natuurlijk ventileren als het kan, balansventilatie als het moet, maar dan naar behoefte, stil en zeer energie zuinig;
  • Verlichting met de zon als het kan, kunstlicht als het moet;
  • Automatisering van processen met aandacht voor het energiegebruik en daarnaast efficiënter dan nu gangbaar.