Locatie : Prinsessegracht 23 en Jan Evertstraat 5 te Den Haag

Samenwerkende partijen : Tiberius Maintenance, KOW Architecten, VanBeek en anderen
Opdrachtgever : Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Grootte : circa 2.750 m2
Uitvoering : reeds opgestart
Rol : Bouwmanagement & Advies

De uitdaging:
Het verduurzamen van het pand Prinsessegracht 23, het is een Rijksmonument uit 1728.

Rol Kernwaarde Groen:
Het mede opstellen van een Ambitie & Plan van Aanpak om te verduurzamen.

De werkzaamheden:
Bouwmanagement projecten realiseren om op de natuurlijke momenten stap voor stap verduurzamingsmaatregelen toe te passen.

Ambitie & Plan van Aanpak Energie reduceren Prinsessegracht 23

Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse gebruiksnormen is soms lastig te combineren. Gaat het om prestaties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan zijn er een aantal uitdagingen. Isolatie-initiatieven stuiten bijvoorbeeld vaak op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het milieu belasten.

Gebruik natuurlijke momenten
Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kunnen ingrepen gecombineerd worden en ontstaat integrale en ‘toekomstbestendige’ kwaliteit van monumenteninstandhouding. Deze aanpak is ook het meest kosten-efficiënt.

Ambitie opdrachtgever
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende ambities opgesteld;
In de komende 10 jaar stappen zetten om energie te besparen.
Zelf duurzaam energie opwekken.
Optimaliseren van duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders.
Het realiseren van een veilige werkomgeving voor zowel de gebruiker als de onderhoudspartijen.
Gebouwen gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat negatief worden beïnvloed.

Prinsessegracht 23
We hebben het over een heel mooi pand uit 1726. Hoe kan KIVI met Prinsessegracht 23 de eerste stappen zetten voor een begin naar een energie-zuinig, comfortabel en gezond pand ? Het is niet makkelijk, maar het kan wel. Zonder het nu al heel ingewikkeld te maken omschrijven we hieronder de uitgangspunten kort hoe KIVI in de komende jaren stappen kan zetten.
Het realiseren van een gezonde en duurzaam monument betekent concreet:
1. Kiezen voor bouwmaterialen die niet giftig of nadelig zijn voor de gezondheid;
2. Hoog comfort op de volgende onderdelen:
a. Lucht
b. Temperatuur
c. Geluid
d. Licht
3. Esthetisch hoogwaardig;
4. Waar mogelijk circulaire bouwmaterialen toepassen;
5. Energievraag voor ruimteverwarming maximaal 70 a 100 kWh/m2∙a;
6. CO2 reduceren.

Binnenkort meer…….

monument_denhaag_duurzaam