Herontwikkeling Amsterdam, Leidsekade 98

Facts & Figures

Locatie                    : Leidsekade, Amsterdam
Opdrachtgever     : Executive Property Invest I B.V.
Grootte                   :  460 m2
Start bouw             : Q2 2020
Oplevering             : Q2 2020
Functie                    : Wonen
Aantal                     : 4 appartementen
Speciaal                  : Gemeentelijk monument

Samenwerkende partijen:
Studio C Architecten
Salverda Bouw B.V.
Breman
SDR Elektrotechniek

Het Leidseplein rond 1900 ingrijpend veranderd
De Leidsekade en het Leidseplein hebben een rijk verleden. Het Leidseplein en de Leidsebuurt zijn ontstaan na de stadsuitleg van 1663. Door de groeiende bevolking werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Amsterdam besloten de bestaande grachtenstructuur naar het oosten toe uit te breiden. Loodrecht op de nieuwe grachten werden straten aangelegd. De naam van het Leidseplein is ontleend aan de Leidsepoort, die er tot 1862 stond. De stadspoort markeerde het begin van de weg die naar Leiden ging.

Aan het einde van de 19e eeuw vonden er ingrijpende veranderingen plaats op het Leidseplein, aan de zijde tegenover het Americain Hotel. Het Café du Theatre werd in 1877 gesloopt. In de raadsvergadering van 9 december 1880 werd besloten dat de Leidsepoortsluis zou vervallen en de Leidsegracht doorgetrokken zou worden tot de Singelgracht. In 1881 werd de Leidsekade aangelegd en volgde nieuwbouw. Tussen de Weteringschans en de Leidsekade verrezen zes panden, met in het midden het Hotel/Café Hollandais, rechts daarvan het huis van de handwerkwinkel van de Vereniging’ Tesselschade – Arbeid Adelt’ en op hoek van de Leidsekade vestigde Flowershop Ivy.

Herontwikkeling Amsterdam Leidsekade Kernwaarde Groen
Herontwikkeling Amsterdam Leidsekade Kernwaarde Groen

Kantoor naar woningen
Het doel van de eigenaar was het toevoegen van kwalitatief goede woonruimte aan Amsterdam. Daarom is dit voormalig kantoorgebouw herontwikkeld naar 3 appartementen. Uitdaging bij dit project was dat het pand een monument betreft.
De ontwikkeling is gestart in februari 2020. Het gehele interieur is verwijderd, met in acht name van monumentale waarde en details, om tot een nieuwe indeling met 3 ruimte appartementen te komen. De appartementen zijn turnkey opgeleverd, inclusief installaties, vloerafwerking, keukens en sanitair.

Rol Kernwaarde Groen
Kernwaarde Groen ontwikkelde namens de eigenaar het pand en was tevens verantwoordelijk voor het project- & bouwmanagement. Als gedelegeerd opdrachtgever had Kernwaarde Groen de taak om er zorg voor te dragen dat het project binnen budget en planning werd afgerond.

De ontwikkeling
Het voormalig kantoorgebouw op de hoek van het Leidseplein en de Leidsekade bestond uit 4 lagen en voornamelijk kleine, individuele kantoorruimtes. Tevens was er een kleine goederenlift aanwezig.
In het nieuwe plan werden er 3 appartementen gerealiseerd, waarbij het bovenste appartement uit 2 woonlagen zou bestaan. Bij de start is het gehele interieur verwijderd, inclusief de oude kantoor pantry’s, armaturen, oude elektronica en de goederenlift. Op de 4e verdieping is besloten een grote stalen wand te verwijderen om hier één grote, lichte eetkamer/keuken te realiseren.

Na het strippen van de verdiepingen is er gestart met het aanleggen van de installaties en voorzieningen voor keukens, badkamers, sanitair en dergelijke. Hierbij moet ook worden gedacht aan het realiseren van nieuwe meterkasten, Cv-voorzieningen, armaturen, rookmelders en het ventilatiesystemen

Alle buitenkozijnen zijn gecontroleerd en gerestaureerd. Daar waar nodig is houtrot hersteld, het glas vervangen en zijn de kozijnen aan opnieuw geverfd.

De grootste uitdaging en meest opmerkelijke van dit project is de doorlooptijd. Ondanks de Corona crisis heeft het bouwteam dit project gerealiseerd binnen 6 weken. Een knap staaltje vakwerk!

Voor en na 

dvdw-kwg-amsleidse-62
dvdw-kwg-amsleidse-59
IMG_4254
Herontwikkeling Amsterdam, Leidsekade 98
dvdw-kwg-amsleidse-15
Bouwmanagement Monument Den Haagderdehelmersstraatterras