Ontwikkeling: Aardgasvrij Distributie Centrum

De uitdaging: 

Het doel van de opdrachtgever is om zeer duurzame distributie centra te ontwikkelen. Op dit moment zijn de centra die ontwikkeld worden al heel duurzaam, label A+++ met een BREEAM Very Good certificaat. Het doel van de opdrachtgever is om in de toekomst aardgasvrije distributie centra te realiseren. Alle distributie centra die worden aangekocht zijn al heel duurzaam of worden gerenoveerd tot zeer duurzame distributie centra.

Rol Kernwaarde Groen:

Kernwaarde Groen treedt op als Adviseur en Projectmanager. Dit kan zijn tijdens het due diligence traject of tijdens de planontwikkeling van nieuwe distributie centra.

De werkzaamheden:

Kernwaarde Groen voert diverse werkzaamheden uit voor deze opdrachtgever.

  1. Due Diligence: tijdens een Due Diligence traject staat Kernwaarde Groen de opdrachtgever bij met advies. Tijdens het aankoopproces voert Kernwaarde Groen een quickscan uit of stelt een maatwerkadvies op. Met behulp van dit maatwerkadvies kan snel inzichtelijk gemaakt worden welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om een duurzaam distributie centrum te realiseren. Daarnaast geeft het inzicht in de bijkomende investeringskosten, terugverdientijden en energiebesparingen.
  2. Programma van Eisen of Technische Omschrijving: Kernwaarde Groen stelt een Programma van Eisen op met Technische Uitgangspunten om te komen tot aardgasvrije distributie centra. Onderdeel van dit Programma van Eisen is een onderzoek naar mogelijke alternatieven om tot aardgavrije distributie centra te komen. Deze alternatieven worden verder uitgewerkt op basis van investeringskosten en onderhoudskosten. Zo wordt voor de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt welke alternatieven rendabel zijn en zich op termijn ook terug kunnen verdienen.
  3. Bouwmanagement: als onderdeel van het bouwteam neemt Kernwaarde Groen actief deel aan de ontwikkeling van aardgasvrije distributie centra. Kernwaarde Groen treedt o.a. op als sparring partner en motivator binnen het bouwteam. Wij schuiven aan en kijken mee om te waarborgen dat de duurzame maatregelen juist worden toegepast en integraal in het project worden meegenomen. Hierbij ondersteunen en begeleiden wij Opdrachtgever om de gestelde doelen te halen.
kernwaarde_groen_aardgasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_adviseur_aardgasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_projectmanagent_aardgasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_projectmanagent_aardgasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_aardgasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_aardasvrij_distributie_centrum
kernwaarde_groen_aardgasvrij_distributie_centrum
Ontwikkeling: Aardgasvrij distributie centrum