Bouwmanagement en Projectmanagement

Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. We adviseren u bij de selectie van bouwpartners zoals architect, aannemer, constructeur, en andere adviseurs. Kernwaarde Groen begeleidt u zowel in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase. Uw voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces. Maar daarnaast kunnen we u ook van dienst zijn bij specifieke deelprojecten. En op verzoek treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waarbij Kernwaarde Groen, alle betrokken partijen contracteert en aanstuurt. In onze aanpak houden we rekening met de hedendaagse wensen zoals duurzaamheid, energie reductie, circulariteit en gezondheid.

Kernwaarde Groen kan u helpen met o.a. :

 • Projectmanagement
 • Contractmanagement
 • Begeleiden van herbestemming (ver)bouw en restauratieprojecten
 • Directievoering en toezicht
 • Vergunningaanvragen
 • Gedelegeerd opdrachtgever
 • Aanbesteding
 • Gunningscriteria Aannemer(s)

Een volledige toelichting van ons Plan van Aanpak (PvA) ziet u aan het eind van deze pagina.

Bouwmanagement en Projectmanagement, Renovatie en restauratie van monumenten

We hebben ruime ervaring in het begeleiden van renovaties & restauratie van monumenten. Monumenten maken we toekomstbestendig met behoud van het monumentale karakter en de originele details. We optimaliseren duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders. We houden rekening met flexibiliteit om aan te sluiten bij toekomstige wensen en eisen van gebruikers. We gaan uit van waardevast vastgoed voor de komende 75 jaar. Gebouwen realiseren die de levens van gebruikers of bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het binnenklimaat negatief worden beïnvloed. Denk hierbij ook aan Energie, Klimaatadaptatie, Circulariteit enz.

Monumenten waar we bij betrokken zijn:
Het Hirsch gebouw                                 Leidseplein 29 Amsterdam                       Rijksmonument
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs   Prinsessegracht 23                                     Rijksmonument
Grachtenpanden                                     Leidsekade 98 en 102 Amsterdam          Gemeentelijk Monument

Bouwmanagement en Projectmanagement voor binnenstedelijke ontwikkeling

Kernwaarde Groen begeleidt u met renovatie of de herontwikkeling van binnenstedelijke ontwikkeling. Appartementen en woningen. Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. We adviseren u bij de selectie van bouwpartners, bewaken de kosten, de kwaliteit en de planning. Kernwaarde Groen begeleidt de opdrachtgever en verzorgt het bouwmanagement om tot efficiënte, gezonde en duurzame woningen te komen. Door de ruime ervaring en kennis van de markt is Kernwaarde Groen voor u de juiste partner om de renovatie van uw woning(en) te managen.
Stapsgewijs begeleiden we u met advies en ontwerpen ten aanzien van het gebouw, inrichting en installaties.
Het voordeel voor u als klant is dat Kernwaarde Groen kwaliteit levert, op tijd het project realiseert en dit binnen het overeengekomen budget.

derdehelmersstraatrenovatie

Enkele Grachtenpanden aan de Leidsekade in Amsterdam worden her-ontwikkeld en gaan van het gas af. Uitzonderlijk voor een grachtenpand. Het realiseren van de verduurzamingsslag is dan ook niet eenvoudig, zeker niet als het een monument betreft. Voor monumenten gelden allerlei afwijkende wetten en regels voor restauratie en verbouwing. In onze case nemen we je mee om renovatie van grachtenpanden tot een succes te maken.

Bouwmanagement en Projectmanagement voor kantoren

Kantoren raken economisch en technisch verouderd. Wij adviseren u en begeleiden u in het proces om uw vastgoed weer representatief, kwalitatief en marktconform te maken. In onze aanpak houden we rekening met de hedendaagse wensen zoals gezondheid, duurzaamheid, energie reductie en circulariteit. Gezondheid in kantoren is natuurlijk altijd al belangrijk geweest. Maar nu helemaal met de Coronavirus – COVID-19 richtlijnen. Het gebouw heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die daar werken, als de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur voldoen.

Of het nu gaat om een grootschalige renovatie, een kleine verbouwing of het verduurzamen van het gebouw, Kernwaarde Groen adviseert vastgoedbeleggers, eigenaren van vastgoed en gebruikers bij het formuleren van het Plan van Aanpak. En we verzorgen het bouwmanagement in alle fasen van het project.

Bouwmanagement en Projectmanagement voor Huisvesting & Inrichting

Kernwaarde Groen adviseert gebruikers bij het formuleren van het Plan van Aanpak en Programma van Eisen. In het Plan van Aanpak leggen we randvoorwaarden, uitgangspunten, functionele en esthetische eisen en wensen vast voor het ontwerp van de gewenste huisvesting.
Op basis van deze gegevens benoemen we de functionele, ruimtelijke en technische eisen en uitgangspunten. Ook denken we na over de ambities, de verwachtingen en de belevingswaarde van opdrachtgever en gebruikers. Samen met zaken als beschikbare tijd en budget is dit essentiële informatie voor u om tot een keuze te komen. Belangrijk is dat uw organisatie optimaal kan blijven functioneren en dat uw huisvesting past bij uw organisatie.

Het voordeel voor u als klant is dat Kernwaarde Groen kwaliteit levert, op tijd het project realiseert en dit binnen het overeengekomen budget.

Bouwmanagement en Projectmanagement voor winkels

Kernwaarde Groen begeleidt u met renovatie en herontwikkeling van winkels. Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. We adviseren u bij de selectie van bouwpartners, bewaken de kosten, de kwaliteit en vooral de planning.
Kernwaarde Groen realiseert efficiënte, kwalitatieve en duurzame bouwprojecten voor winkels en winkelketens. Door creativiteit, inzicht in technische en commerciële aspecten is Kernwaarde Groen voor u de juiste partner om de bouw van uw winkel te managen.

Het voordeel voor u als klant is dat Kernwaarde Groen kwaliteit levert, op tijd het project realiseert en dit binnen het overeengekomen budget.

Werkwijze oftewel het Plan van Aanpak van Kernwaarde Groen * :

 1. INLEIDING
  Visie en Plan voor Project / Plaats / Straat
 2. GESCHIEDENIS
 3. REALISATIESTRATEGIE
  Hiermee verkleint de opdrachtgever het risico op onduidelijkheden en vertraging.
  1. Doelen en ambities vanuit de opdrachtgever zijn helder
  2. Doelgroep en scope van de ontwikkeling zijn expliciet gemaakt
  3. Opstellen van uitgangspunten en programma van eisen op hoofdlijnen
  4. Opstellen risicodossier
  5. Opstellen businesscase (niet van toepassing)
  6. Opstellen concept realisatie-strategie
  7. Beoordelen en vaststellen uitgangspunten, Programma van Eisen en realisatie-strategie
 4. AMBITIE EN DOELEN
  4.1 Ambitie Opdrachtgever
  4.2 Doelen opdrachtgever
  4.3 Doelgroep
  4.4 Certificeringen BREEAM (In-Use) / WELL / Energielabel / Green Key / SDG / ESG
 5. GEZONDE EN COMFORTABELE WONINGEN / KANTOREN / WINKELS / GEBOUWEN
  5.1 Comfort – creëert een gezonder en comfortabeler leven
  5.2 Energie – draagt positief bij aan de energiebalans van een gebouw
  5.3 Milieu – heeft een positief effect op het omgevingsmilieu
 6. ORGANISATIE
  6.1 Stakeholders
  6.2 Management
  6.3 Project & Ontwerpteam
  6.4 Organisatie, verantwoordelijkheden en Mandaat
  6.5 Betrokken partijen
  6.6 Overlegvormen
 7. DEFINITIEF ONTWERP
 8. RISICO’S
 9. PLANNING
 10. KOSTENRAMING / BUDGET
 11. CRITERIA & GUNNING AANNEMER
  11.1 Vervolg contracteringsproces:
  a. Opstellen contractdossier met hoofdovereenkomst en programma van eisen
  b. Opstellen selectieprocedure inclusief selectie en gunningscriteria
  c. Opstellen contractbeheersing strategie
  d. Dialoog met Aannemer / opdrachtnemer
  e. Contracteren Aannemer / opdrachtnemer
 12. INFORMATIE
  12.1 Communicatie
  12.2 Tekeningen en overige documenten
 13. KWALITEIT UITVOERING
 14. VEILIGHEID

* Dit zijn de stappen die Kernwaarde Groen doorloopt om een project efficiënt binnen budget en planning te realiseren. In overleg met de Opdrachtgever en afhankelijk van het project kan gekozen worden sommige stappen meer intensief en minder intensief te doorlopen.