Een ParisProof kantoor. Is dit nu al haalbaar?

 In Geen categorie

Een korte toelichting van Ambitie en Doelen welke i.o.m. de opdrachtgever zijn opgesteld, met als doel om de mogelijkheden te verkennen om het pand “Infinity” aan de Amstelveenseweg 500, in de komende jaren ParisProof te realiseren met tegelijkertijd het reduceren van de CO2-uitstoot.

Ambitie en doelen voor het gebouw “Infinity” :
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende ambities opgesteld :
1. Doelen in 2024: 50% CO2 footprint verlagen van het gebouw;
2. Doelen in 2034: Energie neutraal en een CO2 footprint van 0;
3. Doelen in 2050: Een maximaal verbruik van 70 kWh / m2 per jaar (hernieuwbare energie) die voor een groot deel op, of nabij, locatie wordt opgewerkt.
4. Het gebouw op natuurlijke momenten aanpassen met een focus op ParisProof en een verbruik van 70 kWh/m2.

ParisProof
Tijdens de 21e klimaatconferentie (COP21) in Parijs, is in december 2015 overeenstemming bereikt over een bindend klimaatakkoord. Daarin werd door 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven en dat er een einde moet komen aan de stijgingen van de uitstoot van broeikasgassen. Nederland wil in 2050 minimaal 95% CO2 reductie hebben gerealiseerd (ten opzichte van het niveau in 1990). Onderdeel van dit plan is een reductie doel in 2030 van 49%.

Het klimaatakkoord van Parijs is voor Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding geweest een deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Hiervoor werd de werkterm Paris Proof geïntroduceerd.

Een kantoor dat jaarlijks niet meer dan 70 kWh per m2 per jaar verbruikt, mag in de ogen van het Deltaplan Duurzame Renovatie het gebouw een Paris Proof kantoor noemen. Dit betreft het totale energiegebruik, dus voor het gebouwgebonden en gebruiksdeel samen. Kantoren die gemiddeld niet meer dan 70 kWh per m2 per jaar gebruiken, stoten in 2050 geen CO2 meer uit op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Gebouwen die dat kunnen aantonen mogen predicaat ‘Paris Proof’ hanteren.

Het gaat hier om het verbruik op de meter. Stel dat een kantoorgebouw 170 kWh/m2 per jaar verbruikt, dan zal er dus minimaal 100 kWh/m2 per jaar opgewerkt dienen te worden, door middel van bijvoorbeeld een WKO en/of zonnepanelen, om een jaarlijks verbruik van niet meer dan 70 kWh/m2 per jaar te realiseren.

 

TECHNISCHE OPLOSSINGEN & MOGELIJKHEDEN

PV panelen

Zonnecellen in ramen en kozijnen
Een veelvoorkomende manier voor het opwekken van hernieuwbare energie is het toepassen van PV-panelen of PVT-collectoren. Deze worden vaak geplaatst op de bovenste verdieping, op het dak, waar niet altijd evenveel plek is voor de panelen. Een nieuwe ontwikkeling is dat grote delen van de (glas) gevel worden gebruikt voor het opwekken van energie.

AGC – SunEwat
AGC, de glasleverancier van het glas bij Infinity, heeft een fotovoltaïsche glasoplossing ontwikkeld in samenwerking met leveranciers van zonne-energie: de Vision Square en de Vision Stripe.

ZigZagSolar
ZigZagSolar is ook een concept dat PV-panelen toepast in de gevel. Het is een systeem van geïntegreerde zonnepanelen dat op gevels kan worden geïnstalleerd. Doordat het systeem in een zigzag vorm is verwerkt, wordt de opwekcapaciteit vergroot. Hierin is het systeem effectiever dan het verticaal plaatsen van zonnepanelen aan de gevel. Een zonnepaneel in de gevel gemiddeld 67% (op de zuidgevel, Oostgevel slechts 49%). ZigZagSolar heeft een gemiddeld rendement van 126%. Verticaal hangende zonnepanelen missen de hellingshoek die het ZigZagSolar systeem wel heeft.

Fijn en ruw klimaat

Een aanzienlijk deel van de gebouw gebonden energie is bedoeld voor het verwarmen, koelen en ventileren van de verdiepingen: in totaal zo’n 44%.

Wij adviseren om een fijn en ruw klimaat te introduceren. Hierbij hebben de vergader- en kantoorruimte een fijn klimaat (concentratie spots). Deze concentratie spots kunnen worden geconditioneerd. In de gangen kan er een ruw klimaat worden gerealiseerd. In de praktijk betekent dit dat er 2 zones worden gemaakt: één zone met een ruw klimaat en één zone met een fijn klimaat. In het ruwe klimaat kan bijvoorbeeld een lagere temperatuur worden gehanteerd. Dit is bedoeld voor o.a. de gangen. Hier kan een andere temperatuur ingesteld worden (lagere temperatuur). Ook zullen de gangen minder geventileerd hoeven te worden. Dit voorkomt dat je de gangen onnodig ventileert, hiermee bespaar je flink aan energie.

Fijn en ruw klimaat

 

Resultaat :

Behalve de hierboven geschetste oplossingen zijn er nog andere aanvullende oplossingen zoals een Windturbine, Koudewinning en comfortkoeling (koudenet), Warmtenet en vele kleine aanpassingen mogelijk om energie te besparen.

Door een combinatie van oplossingen komen we op 65 kWh/m2. En daarmee ParisProof !

 

Recent Posts
monument_renovatie_duurzaamkernwaarde-groen-kerst-leidsekade