Infinity Amsterdam

PROJECT- & BOUW-MANAGEMENT

De uitdaging: Het kantoorgebouw Infinity te Amsterdam is voorzien van een tweedehuidfaçade, waarbij de buitenglasschil door middel van puntvormige bevestigingen (rotules) en roestvaststalen schoenen aan glazen vinnen is bevestigd. Deze roestvaststalen schoenen zijn weer verankerd aan de hoofddraagconstructie van het gebouw.

De tweedehuidfaçade in de Oost-, Zuid- en Noordgevel is uitgevoerd in 12 mm volledig voorgespannen (gehard) enkelglas. Dit glas heeft destijds een heatsoak-test ondergaan om het risico van spontane breuk door nikkelsulfide insluiting tot een technisch haalbaar minimum te beperken.

In het enkelglas (12 mm volledig voorgespannen floatglas) buitenblad zijn daar motorisch bediende glazen kleppen aangebracht voor gecontroleerde natuurlijke ventilatie van de spouw van de tweedehuidfaçade.
De spouw van de dubbele façade van de noordgevel is niet gecompartimenteerd. Deze wordt mechanisch geventileerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat door het verkeer verontreinigde buitenlucht in de spouw komt en om het verkeerslawaai beter te weren.

Het overgrote deel van de gevel is uitgevoerd in 12 mm volledig voorgespannen (gehard) enkelglas in Linea Azzurra. Ook is een klein deel van de glasgevel uitgevoerd in volledig voorgespannen gelaagd glas met Linea Azzurra 10 mm. Dit glas wordt geproduceerd door AGC Glass Nederland.

ING-HOUSE_HQ-2

Onze waarde: Kernwaarde Groen adviseert en realiseert al het preventieve onderhoud aan de gevel om de veiligheid voor onze opdrachtgever te waarborgen. Ook het vernieuwen van ruiten in de buitengevel realiseert Kernwaarde Groen. Dit zijn o.a. gelaagde ruiten en volledig voorgespannen (gehard) glazen ruiten van circa 1800 cm x 3400 cm. Alle onderhoudswerkzaamheden en vervangen ruiten worden verwerkt in een een Glasmanagement systeem.
Een inspectie aan de 2e huid glasgevel (buitenglasschil van de 2e huid facade) van het Infinity gebouw hoort hier ook bij met als uitgangspunt om de initiële veiligheid van de gevel te beoordelen. Hierbij worden met name de volgende aspecten gecontroleerd en geïnventariseerd:
– randbeschadigingen aan de glasbladen;
– vlakbeschadigingen op het glas;
– afschilferingen rondom de bevestigingspunten (rotules);
– het doorbuigen of anderzijds vervormen van glasbladen;
– de staat van de kit in de voegen.
– en overige kleine onderdelen.

projectmanagement-bouwmanagement-infinity-amsterdam
ING-HOUSE_LQ-8
ING-HOUSE_LQ-3
IMG_0176_7_8
Infinity Amsterdam
detail

Opdrachtgever: CBRE Global Investors (voorheen ING Real Estate)
Locatie: Amsterdam

Hirsch gebouw Amsterdam