Noordeinde 79, Den Haag

Bouwmanagement Monument

Kernwaarde Groen begeleid namens de eigenaresse het Bouwmanagement Monument en Advies van de winkel het Appeltaartgevoel op het mooie Noordeinde in Den Haag. Winkelruimte ca. 110 m2. Het pand uit 1875 is gelegen in dé winkelstraat van het Hofkwartier. Het Nooreinde maakt deel uit van de chique Haagse Paleispromenade (Hoogstraat, Noordeinde, Plaats).

Werkzaamheden waren o.a. Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties en het realiseren van de bouwkundige wijzigingen. Tevens de interieur- en winkelbetimmeringen in een fijne samenwerking met Marieke, eigenaresse van Het Appeltaartgevoel.

De uitdaging: Rijks beschermd stadsgezicht

Het Noordeinde is gelegen in het Centrum van Den Haag en heeft de status van Rijks beschermd stadsgezicht. Het Rijk kan op basis van de monumentenwet een gebied aanwijzen als een Rijks beschermd stadsgezicht. Dit geldt voor gebieden van nationaal belang. Bij deze bescherming betreft het een heel gebied; alle bebouwing, de ruimtelijke structuur, water en groen.

Delen van het huidige bescherm stadsgezicht Centrum zijn op 5 juli 1971 door de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening al aangewezen als Rijks beschermd stadsgezichten ‘’Binnenhof e.o.’’, St. Jacobskerk e.o. en het Willemspark. Het Noordeinde viel ook in dit gebied.

Op 28 juni 1994 zijn deze stadsgezichten samengetrokken en is het beschermde stadsgebied aanmerkelijk uitgebreid. Het nieuwe aangewezen gebied heet officieel ‘’ ’s-Gravenhage uitbreiding’’. De Minister beargumenteerde het besluit o.a. als volgt:

‘’overwegende dat langs de lanen symmetrisch gegroepeerde, neoclassicistische villa’s, gesitueerd in een overvloed aan groen, kenmerkend zijn voor dit gebied. En dan het Willemspark via de Alexanderstraat/Parkstraat en het Noordeinde in rechtstreekse verbinding staat met de binnenstad.’’

Met dit besluit werd het gebied uitgebreid en aangewezen als bescherm stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g van de Monumentenwet 1988.

Geschiedenis:

Het Noordeinde ligt in het Hofkwartier en behoort tot een van de oudste straten van Den Haag. Ze hebben hun oorsprong in oude duinpaden, die ze de huidige slingerende vorm geven. Al sinds de middeleeuwen is het hier een komen en gaan van mensen.

Het gebied wordt waarschijnlijk voor het eerst genoemd in een akte uit 1370. Al in de tijd van de Graven van Holland voerde de weg van het Binnenhof naar Scheveningen en Delft over het Noordeinde. Met verliet het Buitenhof bij de Gevangenpoort, stak de Plaats over en sloeg dan rechtsaf naar Scheveningen of linksaf via de Hoogstraat naar Delft. De straat draagt zijn naam omdat hij ligt in de richting van de Noordzee, voor de Hagenaar het noorden.

Wie naar Scheveningen ging, moest aan het einde van het Noordeinde door de veerman over de singel gezet worden. Dat stukje heet nog steeds het Scheveningse Veer. Later kwamen hier de stadspoort en een burg.

Tot 1561 was het Noordeinde een moerassige weg, hierna werd de straat voor het eerst bestraat. In 1880 werd een deel van de straat (als een van de eerste) geasfalteerd door middel van een asfalt laag. Dat gebeurde voor de Waalse kerk om zo het ‘hinderlijke gedruis; van de koetsen op te heffen.

Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monument Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Bouwmanagement Monumenten Den Haag
Hirsch gebouw Amsterdamduurzame_herontwikkeling_amsterdam04