DENKKRACHT ophalen bij de aannemer?

 In Blog

De aannemer heeft zo veel kennis en vind het ook leuk om uitgedaagd te worden. Dit noemen we “denkkracht” en halen we op bij de aannemer ten gunste van het project.

Traditioneel aanbesteden of in vertrouwen met 1 aannemer verder?
Deze vraag krijgen we regelmatig van klanten. Om mee te beginnen, elk bouwproject is anders. Dus traditioneel aanbesteden of in vertrouwen met 1 aannemer verder is afhankelijk van het project, opdrachtgever, goeie tijd, slechte tijd en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Hieronder de keuze die wij hebben gemaakt voor een groot project.

In deze tijd en met de goede voorbereiding zijn wij een groot voorstander om met 1 aannemer in zee te gaan.
Maar…………..
Niet zo maar natuurlijk.
We beginnen met een “long list” van aannemers. Met onze ervaring en een groot netwerk van aannemers beginnen we met een “long list”.
Op deze “long list” staan een circa 6 hele goede aannemers. We bellen de aannemers en screenen dan nog een keer de gegevens die openbaar voorhanden zijn.
En afhankelijk van het project, omvang, duurzaamheidswensen enz. selecteren we 4 aannemers.
Met hen drinken we een kop koffie en vragen we of ze tijd hebben en of ze het een leuk project vinden?
Dan wordt het echt al een stuk concreter en houden we 2 of 3 aannemers over.
Met het hele ontwerpteam bezoeken we een aantal referentieprojecten van de aannemers.

Plan van Aanpak
Om uiteindelijk 1 aannemer over te houden stellen we een uitvoerig Plan van Aanpak (PvA) op.
Plan van Aanpak en Werkwijze voor het project ziet er als volgt uit :

1. INLEIDING
Visie en Plan voor het project.
2. GESCHIEDENIS
3. REALISATIESTRATEGIE
Hiermee verkleint de opdrachtgever het risico op onduidelijkheden en vertraging.
3.1. Doelen en ambities vanuit de opdrachtgever zijn helder
3.2. Doelgroep en scope van de ontwikkeling zijn expliciet gemaakt
3.3. Opstellen van uitgangspunten en programma van eisen op hoofdlijnen
3.4. Opstellen risicodossier
3.5. Opstellen businesscase
3.6. Opstellen realisatie-strategie
4. AMBITIE EN DOELEN
4.1 Ambitie Opdrachtgever
4.2 Doelen opdrachtgever
4.3 Doelgroep
5. GEZONDE EN COMFORTABELE GEBOUWEN
5.1 Comfort – creëert een gezonder en comfortabeler leven
5.2 Energie – draagt positief bij aan de energiebalans van een gebouw
5.3 Milieu – heeft een positief effect op het omgevingsmilieu

Het gaat te ver om alle aspecten hierboven toe te lichten, we zoomen in op één aspect, in dit geval “Doelen en ambities” vanuit de opdrachtgever:
Opdrachtgever heeft ambitieuze plannen voor het project ……..
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende ambities opgesteld voor de Herontwikkeling en Renovatie van het project :
1. Toekomstbestendig vastgoed realiseren.
2. Optimaliseren van duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders.
3. Genoeg flexibiliteit inbouwen om aan te sluiten bij toekomstige wensen en eisen van gebruikers.
4. Waardevast voor de komende 75 jaar.
5. Gezonde, comfortabele Gebouwen die het milieu en het binnenklimaat positief gaan beïnvloeden.

We stellen alle stukken ter beschikking, maar dan ook echt alle stukken zoals een begroting, risico-dossier, VO tekeningen, EPC berekeningen, Programma van Eisen, KPI’s enz. enz.
We vragen dan de paar overgebleven aannemers een Presentatie te maken en deze te presenteren aan het Ontwerpteam en de Opdrachtgever (Eigenaar van het gebouw).
En natuurlijk wordt er gesproken over geld en (het voorkomen van) risico’s.

Maar dan zijn we er wel uit.
In de gesprekken, de referentieprojecten, presentatie, beantwoording en toelichting op onze vragen kunnen we beoordelen welke aannemer past bij dit project.
We kiezen voor de aannemer waar we een heel goed gevoel bij hebben en die het beste meedenkt om het project tot een goed einde te brengen.

Bouwteam
Voor de engineeringsfase wordt dan een bouwteam samengesteld, minimaal bestaande uit het Project- & Ontwerpteam, dit zijn wij (Kernwaarde Groen) en de Architect.
En daarbij natuurlijk de aannemer, belangrijkste onderaannemers en adviseurs (o.a. Installatieadviseur, bouwfysisch adviseur en constructeur). We gaan de dialoog aan met de aannemer om verbeteringen in het ontwerp en techniek door te voeren.

Uiteindelijk is dit een mooi proces van enkele maanden om het ontwerp verder uit te werken en de duurzaamheid ambities te realiseren.
We halen zo veel mogelijk kennis op de bij de aannemer want de aannemer doet dit werk elke dag.
Wat we vaak zien is dat het ontwerp en bestek al helemaal is uitgewerkt en de aannemer aan het einde alleen nog maar een offerte mag maken.
Dit is zonde.
De aannemer heeft zo veel kennis en vind het ook leuk om uitgedaagd te worden. Dit noemen we “denkkracht” en halen we op bij de aannemer (zoals al even genoemd in de inleiding).
Dit werkt echt heel goed.
De aannemer kan al zijn expertise inbrengen. Met zijn ervaring is er geleerd van eerdere projecten.
Aanbevelingen en verbeteringen van de aannemer worden verwerkt in het ontwerp.
En ja dit betekent soms ook veel slimmere oplossingen; en ja, dit betekent dan ook kostenbesparingen.
Een beter ontwerp, een betere realisatie en gunstig voor het budget. Wat wil een klant nog meer?

Een volgende keer hoe we dit dan vastleggen in een heldere overeenkomst met de aannemer, we noemen dit conscious contracting.
Deze contractvorm omarmen wij, deze gaat namelijk uit van het paradigma win-win, van creativiteit en samenwerking, duidelijkheid, openheid, ‘gewoon’ taalgebruik en vertrouwen en een goede relatie.

 

Gaat u graag in gesprek over het aanbestedingsproces en bent u benieuwd wat er in uw project mogelijk is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graat met u de dialoog aan.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

LinkedIn | Twitter | Kernwaarde Groen

Recent Posts
herontwikkeling aardgasvrij