Wij zijn nu officieel partner van Duurzaam Erfgoed!

 In Blog

Wij zijn blij en trots om aan te kondigen dat Kernwaarde Groen partner is geworden van Duurzaam Erfgoed en daarmee deelneemt aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Maar wat betekent dat nu voor Kernwaarde Groen en haar werkzaamheden? Wij leggen het kort even uit:

De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO₂-reductie. De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een van de twaalf Routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Al die Routekaarten samen moeten leiden tot het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs voor de maatschappelijk vastgoedsector.

Waarom doen wij mee?
Wij vinden het belangrijk om aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten deel te nemen omdat duurzaamheid in de hedendaagse maatschappij een steeds grotere rol gaat spelen. Klimaatverandering heeft steeds meer effect op ons dagelijks leven. We zien de temperaturen stijgen door de langzaam opwarmende aarde. De zomers worden droger, maar de regenbuien steeds heviger. Daarnaast is ook steeds vaker de schaarste van grondstoffen onderwerp in het nieuws. Ook de gebouwen in Nederland zijn grote vervuilers. Met een actieve bijdrage aan de doelen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten zijn gebouwen gezonder, aantrekkelijker, inspirerender en energiezuiniger te maken. Kernwaarde Groen voert al projecten uit die helpen bij de verduurzaming van panden met monumentale waardes en wij willen graag met andere partijen kennis kunnen uitwisselen en inspiratie op doen.

Dit doen we al: Bouwmanagement Monumenten, Renovatie en Restauratie 
We hebben ruime ervaring in het begeleiden van renovaties & restauratie van monumenten. Monumenten maken we toekomstbestendig met behoud van het monumentale karakter en de originele details. We optimaliseren duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders. We houden rekening met flexibiliteit om aan te sluiten bij toekomstige wensen en eisen van gebruikers. We gaan uit van waardevast vastgoed voor de komende 75 jaar. Gebouwen realiseren die de levens van gebruikers of bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het binnenklimaat negatief worden beïnvloed. Denk hierbij ook aan Energie, Klimaatadaptatie, Circulariteit enz.

Bouwmanagement Monumenten Hirschgebouw Amsterdam

Veel van jullie kennen misschien wel onze projecten met monumenten aan de Leidsekade en bij het Hirschgebouw, maar wisten jullie ook dat we wat dichterbij ook aan duurzaam erfgoed werken? Zo hebben we een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) opgesteld voor een pand aan de Van Diemenstraat 202, dat in 1889 is gebouwd als een industrieschool voor meisjes. Sinds 2005 is het gebouw in bezit van Stichting Diemensie en huist op dit moment drieëntwintig kleine bedrijven. Het DMJOP maakt verwachte kosten inhoudelijk en zet een visie neer voor een toekomstbestendig pand. Het pand krijgt zo het label duurzaam.

Verder dragen wij ons steentje bij met het renoveren van monumenten met de “Passief Huis” gedachte. Hoe minder energie benodigd is, des te minder er opgewekt hoeft te worden. De meest toegepaste strategie om tot energiebesparing te komen heet de Trias Energetica. Op basis van dit principe is de stap naar zeer energiezuinig of energieneutraal mogelijk:
– Beperk het energieverbruik;
– Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen;
– Gebruik eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk.

Ook in monumenten passen we deze strategie toe, wat leidt tot CO2 reductie.

 

Recent Posts
Bouwmanagement Amsterdam Kernwaarde Groen luchtdicht bouwenHerontwikkeling Amsterdam Leidsekade