Oude Gebouwen herontwikkelen in Gezonde Gebouwen

 In Duurzaamheid

Gezondheid is een heel belangrijk aspect, vanwege de invloed daarvan op de arbeidsproductiviteit van de mensen die werken in een gebouw. Als de mensen zich goed voelen, doordat zij werken in een gezonde omgeving, dan zijn zij automatisch ook productiever. Andersom beredeneerd, de arbeidsproductiviteit gaat aantoonbaar en merkbaar achteruit wanneer het te warm, te koud, te donker, te rumoerig is. Dat gaat niet alleen over ziekteverzuim maar juist over een betere arbeidsproductiviteit en tevredenheid van de gebruiker.

Positieve invloed op prestaties
Het gebouw heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die daar werken, doordat de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur voldoen; hieronder gaan we daar wat dieper op in.

Lucht
Gezonde gebouwen hebben hogere ventilatiesnelheden, lagere concentraties CO2 en lage andere vervuilende stoffen. De binnen-luchtkwaliteit in gebouwen heeft invloed op zowel de productiviteit als het ziekteverzuim. Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat onvoldoende verse luchttoevoer negatief doorwerkt op de productiviteit. Ook de aanwezigheid van verontreinigingsbronnen vermindert de productiviteit. Er is sprake van een wisselwerking tussen de verse luchttoevoer en de aan-/afwezigheid van bronnen.

Lucht in Gezonde gebouwen

Licht
Gezonde gebouwen hebben vooral veel daglicht en automatische regelingen zoals daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Daarnaast is de lichtregeling ook nog handmatig bedienbaar per zone.
De kwaliteit van kunstlicht wordt onder andere bepaald door de afscherming van armaturen (en de mate van verblinding en spiegelingshinder die daarmee samen hangt), het spectrum, de lichtkleur, de kleurweergave en de lichtsterkte.
Daglicht kan namelijk ook problemen veroorzaken en te veel licht van buiten kan de productiviteit negatief beïnvloeden.

Licht in Gezonde Gebouwen
Geluid
Geluid in de werk-omgeving blijkt een grote invloed te hebben op de productiviteit. De indeling en het ontwerp bepaalt in belangrijke mate of er vaak verstaanbaar en (deels) verstorend en betekenisvol achtergrondgeluid hoorbaar is op de werkplekken. In kantoorgebouwen kan men de kans op verstoring door het horen van (voor de ontvanger) irrelevante gesprekken uitdrukken middels de zogenaamde STI (speech transmission index). Dit is een maat voor de kwaliteit van de overdracht van spraak in een ruimte.
Gezonde gebouwen gebruiken materialen die lawaai verminderen en stille ruimten bieden om te werken.

Geluid in Gezonde Gebouwen
Temperatuur
Gezonde gebouwen hebben een comfortabel temperatuurbereik waarbij gebruikers de temperatuur kunnen regelen.
Een te hoge temperatuur werkt in zijn algemeenheid negatief door op de prestaties in gebouwen.
Een te lage temperatuur kan de prestaties van medewerkers negatief beïnvloeden.
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het aanbieden van effectieve mogelijkheden voor beïnvloeding van de temperatuur een gunstig effect heeft op de prestaties van medewerkers.

Temperatuur in Gezonde Gebouwen
Gezonde kantoren
Gezonde kantoren hebben een gevarieerd aanbod aan werkplekken, met ruime vergaderruimten en stilte plekken. Zones en zitbanken, ter bevordering van actieve beweging van medewerkers binnen kantoren.
Gezonde kantoren hebben een grote verscheidenheid aan plantensoorten binnen en buiten en uitzicht op de natuur.
Gezonde kantoren hebben kleuren, texturen en materialen die uitnodigen, kalmeren en de natuur oproepen.
Gezonde kantoren hebben toegang tot het openbaar vervoer, fiets faciliteiten, parkeerplaatsen en douches, en een scala aan gezonde voedsel keuzes.

Gezonde woningen
Gebouwen realiseren die de levens van bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat negatief worden beïnvloed.
De korte versie is dat we het dan hebben over Comfort, Energie & Milieu.
We concentreren ons dan op het binnen- en omgevingsmilieu plus het gebruik van duurzame energie. Een woning wordt beoordeeld op basis van de interactie tussen binnenmilieu condities (ook aangeduid met comfort), energieverbruik, en de impact op het milieu buiten het gebouw.

Wat kunnen wij voor u doen als u een Gezond gebouw zou willen hebben !?
BREEAM-NL, DeNieuweNorm en de WELL Building Standard zijn voorbeelden van middelen waarmee wij dit realiseren.
Wij zijn adviseur en hebben een groot netwerk van specialisten. Ook verzorgen wij het bouwmanagement en de contacten met aannemer en installateurs.

Lucht, licht, geluid en temperatuur hebben een positieve invloed op prestaties.

Wij willen u graag helpen een gezonde woon- of werkomgeving te creëren.
Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

LinkedIn | Twitter | Kernwaardegroen

Recommended Posts
zonnepanelen-monument