1000 kantoren verduurzamen

 In Blog, Duurzaamheid

Dat is de ambitie van Kernwaarde Groen voor de komende jaren. Meewerken aan het verduurzamen van 1000 kantoren; er kan er weer eentje worden afgestreept op de lijst. Afgelopen weken hebben wij het kantoor aan de Leidseweg 29-33 in Voorschoten onder handen genomen. Middels het opstellen van een maatwerkadvies hebben wij dit gebouw kunnen certificeren met een energielabel B.

Wat is een maatwerkadvies?

Een maatwerkadvies is een energieadvies dat bestaat uit de verkenning van de mogelijkheden om de energieprestaties van een (bestaand) bedrijfsgebouw te verbeteren. Het maatwerkadvies bevat een omschrijving van de huidige energieprestaties van het bedrijfsgebouw, hierbij wordt ook gekeken wat het huidige energielabel is. Het doel van het maatwerkadvies is om het mogelijk te maken om op kostenefficiënte wijze energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze energiebesparende maatregelen hebben niet alleen financiële voordelen, maar verhogen ook het comfort in het gebouw.

Ook bevat het maatwerkadvies een duidelijk overzicht van de maatregelen met ieder hun eigen terugverdientijd en een indicatie van de gevolgen voor de kwaliteit van de binnenlucht en het thermisch comfort. In het overzicht van maatregelen is overzichtelijk weergegeven welke maatregelen direct het energielabel verbeteren. Het advies bevat ook het verwachte energieverbruik na het implementeren van diverse maatregelen.

Bij het opstellen van een maatwerkadvies wordt altijd rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Zo bevat het advies voordelen voor zowel eindgebruikers als gebouweigenaren. Naast enkele energiebesparende maatregelen bevat het maatwerkadvies ook fiscale voordelen middels de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Waarom een maatwerkadvies?

Dat is een vraag die veel kantooreigenaren zichzelf stellen.  In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om tot een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap is dat alle kantoren vanaf 2023 een energielabel C of beter hebben. Een maatwerkadvies geeft een helder inzicht of een gebouw al voldoet aan deze wet- en regelgeving of welke investeringen u moet doen om tot een beter energielabel te komen. 2023 lijkt nog ver weg, maar financierders zoals ING maken dit vraagstuk nu al urgent.

Per 2023 wil ING geen ‘’bruine panden’’ meer in haar portefeuille hebben. Omdat veel vastgoedleningen een looptijd van vijf jaar hebben, wordt deze eis al vanaf 2018 door ING in de leningsvoorwaarden meegenomen. Daardoor komen deze ‘’bruine panden’’ na 2017 dus al niet meer in aanmerking voor een financiering, tenzij er door de eigenaren een verduurzamingsplan is opgesteld.

Kortom, met het maatwerkadvies ontvangt u gedetailleerd advies op maat, met diverse adviezen die u met elkaar kunt vergelijken en direct uitvoerbaar zijn. Wilt u vandaag nog van uw bruine kantoor af? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Nog 999 kantoren te gaan!

Sven Steps | Kernwaarde Groen

LinkedIn | Twitter | sven@kernwaardegroen.nl

Recommended Posts