Hoe past circulariteit in de BREEAM-NL In-Use ?

 In Blog

We merken het steeds vaker, hevige regenbuien die zich afwisselen met droge periodes. Gevolg is dat straten van Parijs onderwater lopen en bossen in Zuid-Europa vlam vatten. De gevolgen van klimaatverandering zien we steeds vaker en intenser om ons heen. Daarnaast is ook steeds vaker de schaarste van grondstoffen onderwerp in het nieuws. Nederland heeft besloten om in actie te komen en de problemen van de toekomst aan te pakken. Onderdeel van deze aanpak is de ambitie om geheel circulair te zijn in 2050. En dus ook de gebouwde omgeving.

De grootste vervuiler

Niet de rokende fabriekschoorstenen en uitlaatpijpen, maar de 8 miljoen gebouwen in Nederland zijn de grootste vervuilers van ons land. De gebouwde omgeving is in Nederland goed voor ruim een derde van het energieverbruik en bijna 40% van de CO2. Daarnaast is vastgoed een grootverbruiker van grondstoffen. Met 250 miljoen ton is deze branche verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het totale grondstoffenverbruik in Nederland. Daarbij wordt jaarlijks 23 miljoen ton sloopafval geproduceerd (Bron: ABN Amro). 23 miljoen ton die we jaarlijks weer zouden kunnen hergebruiken mits het daarvoor ontworpen zou zijn. Echter staat ‘gebruik’ nu nog vaak in het teken van verbruik of beter gezegd: misbruik. 97% van het afval komt als gruis terecht onder onze 5-baans snelwegen.

Van een open systeem….

Het huidige systeem is gebaseerd op lineair gebruik: grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd, afgebroken of gedowncycled. Een nadeel van dit systeem is dat de generaties na ons worden opgezadeld met ons afval. Zij zitten immers met  een veelvoud van 23 miljoen ton materiaal dat niet kan worden hergebruikt. Een ander probleem is dat door het huidige systeem er voor de generaties na ons minder grondstoffen zijn. Op de lange termijn is het überhaupt onmogelijk om het lineaire model te continueren: immers op = op. Dit probleem begint al op zeer korte termijn te spelen, zie de figuur hieronder.

Naar een gesloten systeem

Daarom is het tijd om over te stappen naar een gesloten kringloop: een circulair systeem. Een circulair systeem kent geen afval en misbruik Deze is gebaseerd op een levenscyclus waarbij producten geen ‘begin’ en ‘einde’ meer hebben. Dit systeem is gebaseerd op een gesloten kringloop waarbij het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Kortom, componenten en materialen worden steeds weer opnieuw ingezet met behoud van kwaliteit en structurele eigenschappen: ‘gebruik’ in plaats van ‘verbruik’.  Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie. Vertaal je dit naar de gebouwde omgeving, dan kun je zeggen dat een circulaire gebouwde omgeving als een natuurlijk systeem opereert: door slim ontwerp gaan grondstoffen niet verloren en wordt optimaal waarde voor mens, natuur en economie gegenereerd.

Circulariteit in de BREEAM-NL In-Use

Dat circulariteit nog in de kinderschoenen staat blijkt uit tools die duurzaamheid meten,  zoals de BREEAM-NL In-Use. Wie de beoordelingsrichtlijn van dit BREEAM schema erop naslaat merkt dat circulariteit expliciet (nog) niet voorkomt. Echter, zijn er wel een aantal credits te herleiden naar circulaire principes.

Een van de 9 hoofdonderwerpen in de BREEAM-NL In-Use is afval, waarbij het doel is het stimuleren en bevorderen van beleidsmaatregelen en systemen waarmee de afvalproductie wordt gereduceerd, en het verbeter van het scheiden en hergebruik van afval. Zo kan er in deze categorie gescoord worden op enkele ‘circulaire’ credits: bij zowel WST02, als WST04 en WST09, worden er meer punten toebedeeld naarmate beleid gericht is op het recyclen van afval , afvalpreventie wordt gestimuleerd door het hergebruik van materialen en de totale hoeveelheid afval dat wordt afgevoerd jaarlijks wordt gereduceerd.

Er zijn ook punten te scoren bij het hergebruik van diverse grondstoffen. Zo kunnen hemelwater en grijswater worden hergebruikt in een kantoor onder de credit WAT10. In lijn met deze credit is zijn er ook punten te scoren voor het percentage hergebruik vanuit grijswater- en hemelwatersystemen (WAT16). Naarmate er meer water wordt hergebruikt, zijn er meer punten te verdienen.

Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, maar met de BREEAM-NL In-Use kunnen de eerste stapjes richting een circulair kantoor worden gezet. Over het gebruik (en hergebruik) van duurzame materialen wordt al goed nagedacht. Het is dan ook nu tijd om te kijken welke nieuwe circulaire elementen in de nabije toekomst toegevoegd kunnen worden.

Benieuwd naar hoe u met de BREEAM-NL In-Use circulariteit kunt integreren in uw kantoor of heeft u andere vragen/interesses omtrent dit BREEAM schema? Wij vertellen u er graag meer over tijdens een kop koffie.

Over Kernwaarde Groen

Met Kernwaarde Groen richten we ons op het realiseren van duurzame en gezonde werkomgevingen. Dit kan betrekking hebben op het beleid van de organisatie, de huisvesting en het vastgoed. Wij maken gebruik van de BREEAM-NL In-Use methode en WELL Building Standard. We analyseren het gebouw van A tot Z en met name hoe er meer wordt gehaald uit het potentieel van een gebouw o.a. wat betreft gezondheid, comfort, verhuurbaarheid, waarde en energie.

Recommended Posts