Wat gebeurt er als mijn kantoor straks geen energielabel heeft?

 In Blog

U heeft er de laatste tijd vast wel iets over gelezen, gehoord of meegekregen: vanaf 1 januari 2023 dienen alle kantoren in Nederland minimaal voorzien te zijn van een energielabel C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Momenteel voldoet ruim meer dan de helft nog niet aan die norm, dit gaat om duizenden panden verspreid over heel Nederland. Wat zijn de gevolgen voor huurders en eigenaren van deze panden, als hun kantoorgebouw wél over een slechter label beschikt?

Als een kantoor in 2023 niet over het juiste energielabel beschikt, dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden. Strikt formeel mag een pand dan niet meer worden verhuurd, dus moet de huurder op zoek naar een nieuw pand. Als huurder alleen maar naar de eigenaar wijzen heeft dus geen zin: als de eigenaar niks doet, komt de huurder ook in de problemen. Het bevoegd gezag, meestal het college van B&W in een gemeente, is verantwoordelijk voor het toezicht. Wordt het pand met een slecht energielabel toch gebruikt of verhuurd, dan volgen sancties. Er zal geen politie agent langskomen om de deur op slot te doen, maar de Inspectie voor Leefomgeving en Transport of het B&W kan wel een staf opleggen. Het niet naleven van deze verplichtingen levert een economisch delict op, op basis waarvan een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete kan worden opgelegd. In de praktijk zullen gevangenis- en taakstraffen natuurlijk niet snel voorkomen, maar de maximale boete kan via deze weg oplopen tot €81.000.

Nu lijkt 2023 nog een poosje weg, maar ook nu dient u zich in sommige gevallen al te houden aan enkele regels omtrent energielabels. Sinds 1 januari 2008 is het namelijk al verplicht om een geldig energielabel te hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Vanaf 1 januari 2015 is ook het besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden, de wettelijke regelgeving omtrent energielabels. Op grond hiervan dient naast een geldig energielabel, ook de energieprestatie-indicator van het energielabel vermeld te staan bij advertenties waarbij een gebouw te huur of te koop wordt aangeboden. Is dit niet het geval, dan begaat niet alleen de verhuurder/verkoper een overtreding, maar ook de makelaar. Met het besluit energieprestatie gebouwen werd het ook mogelijk eigenaren te beboeten.

Ook banken ondernemen nu al actie; ABN Amro verplicht sinds juli 2017 een duurzaamheidstoets bij de waardering van vastgoed. Elke taxatie van commercieel vastgoed bevat standaard een duurzaamheidsparagraaf. Volgens de bank is duurzaam vastgoed waardebestendig en levert het een hoger rendement op voor zowel beleggers als de maatschappij. Dat komt doordat objecten energiezuiniger, beter verhuurbaar en couranter zijn. ING gaat zelfs nog een stapje verder, de bank financiert na 2017 alleen nog kantoorpanden die voldoen aan de voorwaarde van een groen label (energielabel A, B of C). Omdat ING per 2023 alleen nog maar groene panden in de portefeuille wil hebben, komen ‘bruine’ kantoorpanden niet meer in aanmerking voor financiering, tenzij de eigenaren daar een verduurzamingsplan voor overleggen.

Eerste boetes reeds uitgedeeld
Hoewel de boete sinds 2015 kan worden opgelegd, pakte de ILT in oktober 2017 voor het eerst echt door. De ILT onderzocht diverse transacties uit de periode juli en augustus 2016. Tientallen vastgoedeigenaren werden beboet voor de verkoop van utiliteitsgebouwen zonder energielabel.

Geen paniek, wel belangrijk aandachtspunt

De bovenstaande ontwikkelingen zijn zeker geen reden voor paniek, het is echter wel een belangrijk aandachtspunt. Het is belangrijk om tijdig te starten met maatregelen om energielabel C te bemachtigen. De vraag naar energielabels, adviezen en maatregelen zal namelijk alleen maar toenemen. Bent u van plan om binnenkort uw pand opnieuw te verhuren of verkopen en heeft u nog geen energielabel? Dan kom gerust eens langs voor een kop koffie en wat extra informatie. Bent u nog niet van plan om te gaan verkopen, maar wilt u wel gaan verduurzamen? Ook dan helpen wij u graag de geschikte maatregelen uit te zoeken die op den duur weer kunnen worden terug verdiend.

Sven Steps | Kernwaarde Groen

Recommended Posts
Herontwikkeling Aardgasvrij