Update van werkzaamheden aardgasvrij herontwikkelen grachtenpanden Leidsekade in Amsterdam

 In Blog, Nieuws

Via deze blog blijft u op de hoogte van de werkzaamheden tijdens de herontwikkeling van de grachtenpanden aan de Leidsekade in Amsterdam. We hebben het over hele gave panden uit de 19e eeuw. Bij de herontwikkeling concentreren we ons op Comfort, Energie & Milieu, hierin gaan we zo ver dat Leidsekade 100 en 101 zelfs van het gas af gaan! Uitzonderlijk voor deze grachtenpanden. Dat is een opgave, het is ook niet makkelijk. Maar met een team van experts en specialisten kan het wel!

Bij dit project werken wij intensief samen met de architect Studio C Architecten. Voor technische installaties hebben we al vroeg in het traject Dubourgraaf toegevoegd aan het team. Constructeur bij dit project is Strackee. Onze aannemer is Salverda Bouw BV. Voor W-installaties is Breman Utiliteit aangesloten, voor de E-installaties SDR.

De werkzaamheden aan de panden op de Leidsekade 100-102  gaan in april 2020 van start. Het realiseren van  aardgasvrije grachtenpanden is niet eenvoudig en met deze blog volgt u de gemaakte stappen.

April 2020: Horizontaal Stempelplan

In samenwerking Salverda Bouw BV en Strackee BV Bouwadviesbureau is er een horizontaal stempelplan opgesteld. Een stempel is een tijdelijke vervanging van een dragende constructie. In een stempelplan wordt vastgesteld waar en hoeveel stempels moeten worden geplaatst om dragende constructie onderdelen zo veilig mogelijk te verwijderen.

Het stempelplan is nodig aangezien we alle drie de panden in één keer gaan voorzien van een nieuwe fundering/ kelderbak. Door een nieuwe funderingsbak wordt het comfort van de woningen in de souterrains ook hoger en kunnen we het warmteverlies naar de bodem beperken. Omdat de kelderbak onder alle drie de panden doorloopt, en dus ook onder de scheidende muren, is het noodzakelijk een hoogwaardige en complexe constructie te realiseren. Daarnaast wordt dit ook nog gerealiseerd in een bewoonde situatie, een enorme uitdaging!

Voorbeeld van Stempels onder dragende muren

Voorbeeld van stempels onder dragende muren bij een vergelijkbaar project

Het leggen van een basis voor aardgasvrij wonen

De nieuwe kelderbak is nodig om verdere verzakking van de panden tegen te gaan, daarnaast geeft het een unieke mogelijkheid om te verduurzamen. Met het realiseren van een nieuwe fundering worden er ook nieuwe funderingspalen geplaatst. Deze gaan dienen als bodemwarmtewisselaar. Deze haalt in de winter ‘gratis’ energie uit de bodem en vult deze in de zomer weer deels terug aan door koelwarmte op te slaan in de bodem. Door het toepassen van dit principe, in combinatie met de gereduceerde energie vraag na de renovatie vanwege de goede isolatie en kierdichting, zijn Leidsekade 100 en 101 onafhankelijk van aardgas. De overige energievraag kan namelijk worden gedekt met de PVT-panelen op het dak.

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/installaties/bodemenergiesysteem/lozingsvoorschriften/

De werking van een bodemwarmtewisselaar. De rest-warmte wordt in de zomer naar de grond gepompt (links). In de winter (rechts) wordt de warmte juist uit de grond onttrokken. Bron: Rijkswaterstaat

Energiepalen

Er komen in totaal 54 nieuwe funderingspalen van ruim 22 meter lang. Deze kunnen niet meteen worden geplaatst. Eerst zal er een gat worden gegraven voor een mal. De leidingen van de bodewarmtewisselaar worden in de mal geplaatst. De mal wordt vervolgens gevuld met beton. Als het beton is opgedroogd zijn de energiepalen klaar om aangesloten te worden op het systeem. Deze aanpassingen zijn essentieel om de grachtenpanden van het aardgas af te krijgen.

Nu het stempelplan is gemaakt kunnen in mei de werkzaamheden aan de fundering starten en is het begin gemaakt van het aardgasvrij renoveren van de panden.

Volgorde van funderingswerkzaamheden

De stempels vangen het gewicht van de grachtenpanden erboven op. De stempels moeten dus eerst geplaatst worden voordat er sloopwerkzaamheden kunnen beginnen. Daarna worden de muren  opengebroken zodat er een nieuwe vloer kan worden gelegd. In deze vloer worden meteen de leidingen voor de energiepalen gelegd zodat dit niet later nog gedaan hoeft te worden. Als de vloer klaar is worden de dragende/scheidende muren tot de grond verlengd en kan het stempelplan veilig worden verwijderd. Het resultaat is een complete nieuwe kelderbak met een extra verdieping en een bodemwarmtewisselaar!

Werkvolgorde Funderingsherstel
1. Deformatiemeting
2. Niet constructief sloopwerk
3. Transportdoorgangen realiseren
4. Aanbrengen horizontaal stempelwerk
5. Keldervloer verwijderen
6. Deformatiemeting
7. Bodemsanering en aanbrengen schone zandlaag
8. Proefgaten graven – vaststellen aanlegniveau fundering
9. Werkvloer storten
10. Schroefinjectiepalen aanbrengen
11. Kassen hakken en bouwmuren volledig doorkassen
12. Deformatiemeting
13. Aanbrengen wapening en storten vloer
10. Ondermetselen bouwmuren en aanwerken kassen
11. Verwijderen horizontaal stempelwerk
12. Loszagen bouwmuren i.v.m. doorlopende betonplint
13. Realiseren betonplint

Meer informatie

Bent u benieuwd naar het project kijk dan ook verder op onze website. Volg ook deze blog om up-to date te blijven met de werkzaamheden in dit bijzondere project.

 

 

Recommended Posts